Logistikföretag i framgångsrikt test av LBG-drivna lastbilar

Publicerad ons, 01/13/2021 - 08:51

Lågutsläppsbränsle blir allt mer populärt inom den nordiska transportsektorn. Sex svenska logistikföretag som ingår i Maserfrakt genomförde nyligen tester med lastbilar som använder flytande biogas (LBG) som bränsle, och förväntningarna överskreds med råge. 

Övergången till renare energi går allt snabbare i Sverige. Inom transportsektorn anger EU-reglerna för koldioxidutsläpp att de genomsnittliga koldioxidutsläppen för nya tunga fordon måste vara 15 procent lägre 2025 jämfört med 2019. Dessutom måste utsläppen vara minst 30 procent lägre 2030. Sveriges egna högre målsättning på 70 procent gör att logistikföretagen i landet nu letar febrilt efter lösningar som når upp till målen.

Sex logistikföretag som ingår i Maserfrakt testade nyligen LBG-lastbilar som ett sätt att minska sina utsläpp. Enligt Maserfrakt var företagen som testade LBG nöjda med sin klimatpåverkan och förarna uppskattade också LBG-lastbilarnas tysta motorer.

– Enligt förarna var skillnaden liten mellan att köra en diesellastbil och en LBG-lastbil, vilket är väldigt positivt. Det lägre motorbullret är också jättebra eftersom det innebär en bättre arbetsmiljö för våra förare, säger Frida Jahncke, bränsleansvarig på Maserfrakt.

En av Maserfrakts förare lyckades också minska sin genomsnittliga bränsleförbrukning från 2,7 kg per mil till 2,59 kg. Med ett gaspris på 13,54 kr/kg (exklusive moms), innebär detta en kostnad på bara 35,07 kr per mil.

Under bränslets livscykel kan användning av miljövänlig LBG hjälpa till att minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossila bränslen. Flytande naturgas (LNG) kan uppnå minskade utsläpp på upp till 20 procent. Eftersom biogas använder samma gasinfrastruktur som naturgas, är en övergång till biogas både enkel och kostnadseffektiv. 

Allt fler transportföretag visar nu intresse för LBG och LNG och fler än 1 000 gasdrivna lastbilar har nu godkänts för subventioner i anslutning till stödprogrammen Klimatklivet och Drive LBG i Sverige. Energiföretaget Gasum har som målsättning att stödja klimatansträngningarna i de nordiska länderna genom att expandera nätverket med gasstationer i Sverige, Finland och Norge.

– Vi måste samarbeta för att minska klimatpåverkan från vägtransporter och uppnå den ambitiösa målsättningen som har satts av EU och den svenska regeringen. Vi är glada över att företag som Maserfrakt har börjat att undersöka lösningar med lågutsläppsbränsle och testar dem så grundligt, säger Mikael Antonsson, Director Traffic på Gasum i Sverige. 

LBG kan sänka väthusgasutsläppen med 90 procent jämfört med fossila bränslen. Maserfrakts test gav också andra positiva svar.