Kommunerna bromsar regional utveckling och företags arbete med transporteffektivisering

Publicerad fre, 12/18/2020 - 13:13

I Sverige infördes för en tid sedan en ny bärighetsklass, BK 4, som klarar tyngre fordon och snart tillåts även längre fordon. Anledningen är att minska miljöbelastningen och öka konkurrenskraften för Sveriges näringsliv genom att öppna upp möjligheten att transportera med mer effektiva fordonskombinationer. Enkelt sett handlar det om att kunna lasta mer per fordon och utnyttja befintlig väginfrastruktur. Det behövs alltså färre lastbilar för att transportera samma mängd gods, en viktig effektiviseringsåtgärd då transportarbetet på väg spås öka med 46 % mellan 2017 och 2040.

En stor vinnare med BK4 är miljön och klimatavtrycket från transporter. Stora flöden kan minska med flera procent. Även trafiksäkerheten ökar då det behövs färre tunga fordon på våra vägar. 

Det här är en mycket bra ambition och möjlighet som nu verkar stanna upp hos många kommuner runt om i Sverige då de inte öppnar upp de kommunala vägarna. Fortfarande måste de effektivaste fordonen stanna vid kommungränsen och lasta om. Var ligger effektiviteten i det?  

Varför tas ett förnuftigt beslut i riksdagen, och sedan, när näringslivet ska utnyttja möjligheten, står inte kommunerna beredda och ger förutsättningar till sina företag? Är det för många kockar? Är vårt system med stat, region och kommun hämmande för Sveriges utveckling?

Ibland upplever jag att det verkar som att det är populärt att snacka om minskning av klimatutsläpp eller komma med lösningar på marginalen, men att man nu när möjlighet att nå en win-win och verkligen göra verkstad av det hela är helt tagen på sängen.

Fordon som är anpassade att köra BK4 har dessutom en lägre axelbelastning, vilket sliter mindre på vägarna än fordon som man kan nyttja för BK1.

Frågan verkar i en del kommuner uppfattas och behandlas som att det här endast ligger i åkerinäringens intresse. Men det är större än så, detta handlar om företagens utveckling och ökad konkurrenskraft i respektive kommun. Det handlar om företag som vill svara upp mot transportköpares och samhällets efterfrågan på mer miljöeffektiva transporter och som nu hindras av kommuners okunskap och ointresse.

Det är dags att göra rätt, så även det lokala transportbehovet kan effektiviseras. Det är alla vinnare på!

Hjulia Råberts

Hjulia Råberts