Kevin är den nya generationens åkare

Publicerad fre, 06/18/2021 - 15:24

2019 hörde Kevin Daghouz av sig till LBC Borås AB för att se om de behövde fler åkare. Tre år senare är hans bolag KMD Management lastbilscentralens största transportör. Efter att uppdraget utökats med transporter av hushållsavfall för flera kommuner har åkeriet nu 18 lastbilar och 20 anställda.

Med sina 38 år, invandrarbakgrund och ingenjörsutbildning sticker Kevin Daghouz ut på flera sätt i åkerivärlden. Han kom till Sverige från Syrien som femåring och har jobbat som ingenjör, projektledare och konsult, bland annat inom oljeindustrin och bilindustrin, innan han blev åkeriägare.

– Jag startade KMD Management 2017 när min pappa behövde en anställning. Det fanns ingen som var intresserad av att anställa en 62-åring som varit egenföretagare i hela sitt liv, säger Kevin och fortsätter:

– Jag jobbade som projektledare på den tiden och min svåger rekommenderade mig att ta kontakt med LBC Borås för att höra ifall de behövde åkare. De behövde ingen ny just då, men istället fick jag napp hos Bring. Jag tog reda på vad som krävdes för att bli åkare hos dem och pluggade som en tok för att kunna uppfylla de krav som ställdes.

Efter ett drygt år hos Bring hittade Kevins pappa ett annat jobb närmare sitt hem. Åkeriet lades på is och Kevin fokuserade på sitt jobb som projektledare. Men efter ett par månader fick han höra att LBC Borås sökte nya åkare och han tog kontakt igen.

– Plötsligt fanns det en öppning med en Icabutik som behövde en ny åkare. Jag bad LBC Borås att ge mig en månad, om det gick bra och alla var nöjda så skulle jag få fortsätta att ta hand om kunden, säger han.

Kevin Daghouz fick hyra lastbilar av Icabutiken under sin testmånad och körde i gång. Månaden gick bra och samarbetet fortsatte.
– Efter det gick det snabbt. Jag tog över de bilar jag hade hyrt och anställde folk. Jag hade tur och fick tag i riktigt bra chaufförer på bara någon vecka.

Samtidigt som Kevin Daghouz skötte sitt bolag pendlade han till ingenjörsjobbet i Göteborg. De flesta möten och samtal tog han i bilen på vägen dit och hem.
– Det var intensivt, men jag är inte en person som jobbar 8–5, jag är tillgänglig dygnet runt, både nu och då, säger han.

Kevi Daghouz, åkare

Martin Falck är vd på LBC Borås. Han berättar att de jobbar aktivt med olika insatser för att föryngra branschen och skapa nya åkerier. Det kan till exempel handla om att stötta med finansiering eller hitta uppdrag.

– Kevin är ett riktigt bra exempel. Han knackade på hos oss för tre år sedan med ett stort driv och är nu vår största åkare. Det är en utmaning att hitta nya åkare. Historiskt sett så föds man in i den här branschen och vi behöver helt klart bredda oss mer än så.

Martin Falck berättar att LBC Borås bland annat samarbetar med gymnasieskolor och fordonsutbildningar för att vara med och påverka och stötta från start.
– Om eleverna kan få praktikplatser hos oss kan det leda till att vi erbjuder dem anställning, för att de senare ska kunna bli egna företagare och åkare. Den typen av kedja tror vi är nyckeln till framgång.

Han påpekar att det inte räcker att kunna köra lastbil som åkeriägare utan att du även behöver ha ledaregenskaper och ekonomiska kunskaper för att kunna leda företaget. Därför har LBC ett pågående samarbete med Almi Väst, som kan gå in och stötta åkarna där det behövs. Det pågår även samtal med andra parter, exempelvis Drivhuset Borås, som kan vara med i att stötta personer som vill ta steget och bli företagare.

Kevin Daghouz säger att stöttningen från just LBC Borås är en stor anledningen till att han är där han är idag.

– KMD tillhör en lastbilscentral. Om det går bra för mig som åkare så beror det på många personer runt om som bidrar och sliter och då är det är min uppgift att förvalta det förtroendet jag fått, säger han och fortsätter:

– Martin Falck och Stefan Djerv på LBC betyder väldigt mycket. De har sett mitt driv och stöttat mig längs vägen. Men jag måste ändå säga att mina chaufförer har varit den mest betydande faktorn till den otroliga framgången vi har haft. Jag har haft turen att anställa riktigt bra personer och utan dem hade jag inte kunnat klara det här. De som jobbar hos mig har en hög arbetsmoral precis som jag och det är viktigt för mig att vara en bra förbild och arbetsgivare tillbaka.

Numera jobbar Kevin heltid med åkeriet och nyligen fick han frågan av LBC Borås om att ta över flera hushållsavfallsbilar och börja köra hushållsavfall i flera kommuner, vilket innebär en rejäl uppväxling.

Kevin är övertygad om att hans år i konsultbranschen gett honom värdefull erfarenhet, bland annat när det gäller den sociala kompetensen och kundbemötande. Och han tror att branschen skulle behöva fler entreprenörer för att klara sig framåt. Han efterlyser också en större öppenhet för att få in personer med olika bakgrunder och ålder.

– Det räcker inte att köra på som man alltid gjort, samhället och världen förändras. Jag tror att vi behöver få in fler personer i branschen som har ett entreprenörstänk och kan hitta nya sätt att göra affärer på. Idag blir det till exempel allt viktigare med kundfokus. Transport handlar dessutom inte bara om stora lastbilar idag, det kan lika gärna handla om cykelbud i en storstad.

Även om det går bra för Kevin så har han ställts inför många utmaningar och svårigheter, bland annat på grund av sin invandrarbakgrund.

– Åkeribranschen är väldigt svensk och det är inte så lätt att komma in där, trots att jag varit i Sverige sedan jag var fem år och är minst lika mycket svensk som vilken inrikesfödd som helst, säger han och fortsätter:

– Att personen framför dig inte pratar perfekt svenska innebär inte att den är sämre på att utföra sitt jobb. Jag skulle säga att det är tvärtom eftersom en invandrare ofta behöver jobba dubbelt så hårt för att bevisa sin kompetens.

Vägen från ingenjörsstudierna till att ha sitt eget åkeri var inte alls självklar, men nu känner Kevin att han hittat rätt och satsar för fullt framåt.

– Jag vill se hur långt jag kan ta det här. Genom att ta över hushållsbilarna har jag kunnat diversifiera utbudet och kompetensen på företaget. Det är helt klart ett steg i rätt riktning. Sen vill jag fortsätta och se hur mycket kan jag växa. Vad kan jag utveckla och effektivisera? När jag är sextio år vill jag kunna se tillbaka och vara stolt över vad jag byggt upp.

Text: Sara Steinholtz Sparby    Foto: Robin Fagerman

 

Om Kevin Daghouz
Ålder: 38 år
Familj: Fru och 2 barn
Bor: Borås
Utbildning: Magisterexamen i industriell ekonomi 
Yrkesbakgrund: Projektledare inom it- och fordonsindustrin
Intressen: Träna på gym