Inrikesministern fick information om Fair Transport

Publicerad tors, 02/14/2019 - 18:32

Den 4 mars informerade Thomas Hammarström, regionchef för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland, Halland och Småland, inrikesminister Mikael Damberg om arbetet med Fair Transport. Inrikesministern gillar Sveriges Åkeriföretags initiativ om Fair Transport.

I år kraftsamlas det mot droganvändning på arbetsplatserna. På onsdagen, den 4 mars, pratade Thomas Hammarström, Sveriges Åkeriföretag om Fair Transport på ett av Länsstyrelsernas arrangemang kring ANDT: Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. 

Kraven på Sveriges Åkeriföretags Fair Transport-anslutna åkerier är att de:

Har policyer för kvalitet och arbetsmiljö.

Rapporterar och följer upp avvikelser/olyckor.

Har ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Har rutin för krishantering.

Kan presentera årliga mål och utfall från året innan.

Detta möjliggör i sin tur:


Friska medarbetare.

Trygga arbetsplatser.

Förhindrar oförutsedda händelser.

Förhindrar brott.

Text och foto: Pelle Joelsson