Initiativet Zhero ska öka förståelsen för trafiksäkerhet

Publicerad tis, 03/30/2021 - 11:28

I syftet att öka förståelsen för vad som är ett trafiksäkert beteende lanserar Trafikverket tillsammans med flera andra aktörer nu initiativet Zhero.

– Alla som använder vägsystemet kan bidra till att förändra normer, konstaterar Maria Krafft på Trafikverket.

Organisationer som utformar vägsystemet eller utvecklar fordon har ett stort ansvar i att skapa förutsättningar för trafiksäkerhet. Grunden är att det ska vara lätt att göra rätt i trafiken. När det sker en olycka ska systemet skydda användaren. Men vi är också beroende av att spelregler följs, så att det finns möjligheter att överleva om olyckan är framme. Dit hör exempelvis att respektera hastighetsgränserna och att inte köra onykter. Undersökningar visar att bara var tredje person anser att ett av de viktigaste beteendena för trafiksäkerheten är att hålla hastighetsgränserna, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

– Alla som använder vägsystemet kan bidra till att förändra normer – privatpersoner, företag och organisationer, konstaterar Maria Krafft, måldirektör för trafiksäkerhet på Trafikverket. – Det finns stora möjligheter för ledare att ta ansvar för trafiksäkerhet i den egna verksamheten. Säkra resor är en hållbarhets- och arbetsmiljöfråga och när många engagerar sig i trafiksäkerhet finns stora möjligheter att minska skadade och omkomna i vägtrafiken.

Nu lanserar alltså Trafikverket och en rad andra aktörer satsningen Zhero, som är ett led i Trafikverkets regeringsuppdrag att genomföra informations- och kunskapshöjande insatser inom området medborgar- och trafikantinformation för ökad trafiksäkerhet i vägtrafiken. Initiativet lanseras som en kampanj som bland annat omfattar en webbplats och filmer med skådespelarna Johan Ulveson och Rakel Wärmländer.

Nollvisionen bygger på tre byggstenar: säkra vägar, säkra fordon och säkra användare. Zhero fokuserar på den säkra användaren, att alla som rör sig i trafiken behöver använda vägar, fordon och säkerhetsutrustning på ett ansvarsfullt sätt.

Fler än 9 av 10 instämmer, enligt Trafikverket, i påståendet att de själva visar hänsyn gentemot andra i trafiken, att att det därmed är övriga trafikanters bristande hänsyn som skapar sämre trafiksäkerhet.

– Det säger en hel del om hur vi alla faktiskt kan bidra i det här arbetet, avslutar Maria Krafft.

 

AKTÖRER INOM ZHERO
Trafikverket, Arbetsmiljöverket, Folksam, Göteborgs stad, MHF, NTF, Polisen, Safer, Stockholms stad, STR och Transportstyrelsen.

OM KONCEPTET ZHERO
Zhero är en sammanslagning av zero/noll och hero/hjälte. Noll som i Nollvision, noll kilometer över, noll alkohol och narkotika i trafiken. Hjälte är den som visar omtanke i trafiken och därmed är med och bidrar till att rädda liv. Zhero ska signalera vad som är önskat beteende och att man genom att ansluta sig till rörelsen, som aktör eller individ, står upp för en sund social norm som attraherar andra. Zhero ska bidra till förståelse för att man också kan bidra till andra hållbarhetsmål genom att agera trafiksäkert. Målet är att Zheros budskap blir något man vill stå bakom och vara en del av.

Läs mer på: www.zhero.se

 

Många aktörer på transportområdet står bakom kampanjen Zhero.