Inga funktionsfel på "skenande" Scania-lastbil

Publicerad tors, 06/06/2019 - 10:54

Det var inga fel på funktionerna i den lastbil som den 20 maj ”skenade” på E20 i Västergötland. Det framgår av Scanias tekniska undersökning av incidenten. Samtidigt har polisen upprättat en anmälan kring falskt larm samt vårdslöshet i trafik som riktar sig till föraren av lastbilen.
 

Scanias tekniska undersökning av den lastbil som den 20 maj ”skenade” på E20 i Västergötland visar att fordonets elektroniska och mekaniska system fungerar utan anmärkning. Det finns inte heller någon lagrad driftsdata som styrker uppgiften om att föraren har använt färd- eller parkeringsbroms för att försöka få stopp på lastbilen.

Enligt föraren uppstod problemet efter acceleration från stillastående vid en trafiksignal i Alingsås, då växellådan ”fastnade” på sexans växel och motorvarvet på 2 400 varv per minut. Föraren kontaktade SOS Alarm för att få hjälp. Larmsamtalet resulterade i en omfattande polisinsats, där även en servicetekniker från Scania Sverige deltog för att instruera föraren under färden per telefon.


Efter en dryg timmes körning i en hastighet av 47 km/h kunde lastbilen med polisens hjälp dirigeras ut på en åker vid sidan av E20, där den omedelbart stannade utan att några person- eller materiella skador uppstod. Den spektakulära incidenten ledde till att Transportstyrelsen samma dag tillsatte en kommission för att klarlägga orsaken. Scania fick i uppdrag av myndigheten att genomföra en teknisk undersökning av lastbilen.

Scanias undersökning genomfördes av ett team bestående av sakkunniga från Tekniskt Centrum och Scania Sverige. Även representanter för Bilabs återförsäljarverkstad i Kungälv närvarade vid besiktningen.

All elektronisk fordonsdata som fanns lagrad i lastbilen gicks igenom. Det faktum att lastbilen under hela körningen har registrerat hastighet, motorvarvtal med mera bekräftar att styrenheterna fungerat även under körning. Det finns inga felkoder lagrade som kan kopplas till incidenten, och inte heller driftsdata som bekräftar förarens uppgifter om att han försökt bromsa fordonet.

Analysen av lastbilens digitala färdskrivare visar att ”låsningen” på sexans växel inte kan ha uppstått i samband med acceleration från stillastående, eftersom hastigheten varit uppe i cirka 72 km/h innan den påstådda låsningen skulle ha inträffat. Motorns momentbegränsare träder in vid 2 400 varv per minut, vilket med sexans växel innebär en maxfart på cirka 47 km/h. Färdskrivaren visar att sänkningen av hastigheten, från 72 till 47 km/h, skett gradvis och under ett längre tidsintervall.

Expertgruppen genomförde dessutom en okulär besiktning av motor, växellåda, samt hydraul-, bränsle- och bromssystem. Lastbilen var i gott skick och fungerade utan anmärkning vid den testkörning som genomfördes. Scania överlämnade sin tekniska utredning till Transportstyrelsen och Polisen för vidare hantering av ärendet i förra veckan. Den här veckan, det vill säga vecka 23, har polisen upprättat en anmälan kring falskt larm samt vårdslöshet i trafik.