Hatstore investerar i robotlager

Publicerad ons, 09/16/2020 - 16:45

Hatstore flyttade i början av året till ett fyra gånger större lager, men tack vare en kraftig tillväxt under 2020 investerar nu företaget i ett yteffektivt robotlager av modellen Autostore. 

Autostore är en betydligt mer yteffektiv lagerlösning än ett manuellt lager och ger Hatstore möjlighet att fortsätta växa utan att behöva flytta till nya lokaler. Systemet levereras av automationsföretaget Element Logic.

Autostore är en robotlösning som bygger på att alla produkter i lagret förvaras i backar som staplas på varandra. Robotarna rör sig över backarna och flyttar backarna till portar där produkterna plockas ut. Leveransen från Element Logic består av 18 robotar och 12 000 backar. Den robotdrivna lagerlösningen bidrar med effektivitet, precision och skapar helt nya möjligheter till skalbarhet för att hantera tillväxt och säsongstoppar. Även om robotlagret innebär en stor effektivisering av processer i verksamheten, så kommer satsningen ske utan att Hatstore säger upp någon personal.