Händerna på ratten och ögonen på vägen för Gotlandsåkerier

Publicerad tors, 02/17/2022 - 14:08

Kampanjen ”Händerna på ratten”drogs igång av Sveriges Åkeriföretag för mer än ett år sedan och syftar till att yrkesförare ska låta bli att rattsurfa. Nu vill Gotlands åkericentral få alla sina åkare att ställa upp på kampanjen.

Gotlands åkericentral har 25 åkerier knutna till verksamheten och vd Henrik Beijer vill alltså få samtliga att ta ställning mot rattsurfande. Ett klistermärke i framrutan ska uppmärksamma medtrafikanterna att det här är en förare med koll, samtidigt som trycket på baksidan av märket blir en påminnelse för föraren att inte plocka upp mobilen. Händerna på ratten kan ses som en direkt uppmaning om att inte rattsurfa, men också som ett av flera branschinitiativ på vägen mot en sundare och mer attraktiv åkerinäring.

Hur kommer det sig att ni engagerar er i detta?
– För det första är det en mycket viktig fråga. Idag ser man många företagsbilar där förarna sitter och surfar medan de kör. Det ser inte särskilt snyggt ut och är dessutom farligt. Polisen har skickat ut information till åkerier om att problemet med rattsurfare förekommer och att det är ganska utbrett. Som företag är det en hygienfaktor att förarna sköter körningen. I dag finns ingen anledning att hålla i telefonen medan man pratar i den. Alla tekniska verktyg finns på plats och kostar egentligen ingenting extra. Alla moderna bilar är utrustade med handsfree, eller så har man snäcka, hörselskydd kopplad till mobilen eller airpods. Behöver man skicka sms eller surfa finns alltid möjlighet att stanna bilen för att göra det.

Henrik Beijer på Gotlands Åkericentral

Vad betyder initiativet i praktiken?
Vår tanke är att man tänker till innan man tar upp telefonen om man får en påminnelse i form av ett klistermärke i rutan. Det har pratats en hel del om rattsurfning i media och olika forum, men där har det inte nått fram. Om vi som företag och yrkesförare tar ansvar och tänker oss för blir det naturligt också för andra att ta efter. Man ser ju hur andra kör, firmabilar syns kanske lite extra. Det handlar helt enkelt om att vara en förebild och agera som gott exempel. Inte att leta fel hos andra, utan snarare hjälpas åt att göra rätt.

Vad kan det här ge företagen som deltar i kampanjen?

En av många saker är att man är delaktig i samhället och faktiskt följer lagar och regler. Men framför allt kommer vi att kunna undvika den eventuella olyckan som sker på grund av rattsurfande, det är den största vinsten. Man visar att man är ett ansvarstagande företag och det kommer ge ringar på vattnet. Tar man med sig det goda beteendet hem kan vi också påverka privatpersoners körning.

Under 2021 bötfälldes omkring 18 300 personer för användande av mobiltelefon vid färd. Hur många olyckor som orsakats på grund av rattsurfande är dock svårt att säkerställa då mörkertalet tros vara stort.

Text: Emelie Högberg Bild: Gotlands Åkericentral, Tommy Söderström

Texten är tidigare publicerad i Svensk Åkeritidning nr 1 2022.

Lätt att ta ställning!

På akeri.se hittar du mer information om Händerna på ratten. Där kan du som är yrkesförare eller företagare enkelt göra ett ställningstagande för nolltolerans mot rattsurfning.

 

Malmbergs är ett av Gotlandsåkerierna som vill ta ställning mot rattsurfande.