Grönt ljus för Stockholms gröna zon

Publicerad fre, 04/19/2024 - 10:03

EU-kommissionen ger grönt ljus till Stockholms nya miljözon. Den 31 december 2024 blir det stopp för renodlade bensin- och dieselbilar i ett antal kvarter mitt i city.

I januari i år inledde EU-kommissionen en granskning för att säkerställa att förändringen inte bryter mot den fria rörligheten i unionen. Nu står det klart att kommissionen inte har några invändningar.

– Det här betyder att införandet av miljözonen fortsätter som planerat. Natten till nyårsafton 2024 blir Stockholm först i världen med att porta bensin- och dieselbilar från en del av city, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Motiveringen till miljözonen är främst att främja en bättre luftkvalitet.

– Runt om i hela Europa brottas politiker med avgaser och dålig luft som särskilt skadar barn och äldre. EU-kommissionens ställningstagande är ett styrkebesked för alla som kämpar för friskare städer, säger Lars Strömgren.

2021 slog dåvarande styret fast att innerstan ska vara utsläppsfri senast 2030. Idag har en blocköverskridande majoritet av partierna i Stockholm tagit ställning för samma mål.

För att förankra införandet av miljözonen har Stockholm arrangerat nio större dialogtillfällen med intressenter i det aktuella området. Totalt har staden haft möten med över 80 enskilda aktörer och branschorganisationer, skriver Miljöpartiet i ett pressmeddelande.

– Generellt sett finns det ett starkt stöd för att fasa ut bensin och diesel i Stockholm, även om det finns olika åsikter om detaljerna. Bland företagare tycker vissa att stadens plan är för ambitiös, medan andra efterfrågar en större zon, säger Lars Strömgren.

Delar av oppositionen har dock varit kritisk, liksom flera branschorganisationer. Oppositionsborgarrådet Christofer Fjellner (M) skriver enligt Dagens Industri i ett sms att ”S-styrets långtgående miljözon blir ett avskräckande exempel på hur man effektivt tar död på en stadskärna snarare än en förebild för hållbar omställning”. Han eftersöker i stället mer satsning på laddinfrastruktur och kollektivtrafik för att göra det lättare att göra rätt.

Miljözonen omfattar inledningsvis 20 centrala kvarter som täcker ungefär 180 000 kvadratmeter. Planen är att zonen ska utökas i en andra etapp, men det beslutet beräknas tas under 2025.

Kungsgatan utgör den nordliga gränsen för den nya miljözonen i centrala Stockholm. Foto: Istockphoto.com