GDL kör samordnad varudistribution i Karlshamn

Publicerad tors, 07/23/2020 - 08:52

Nu samlastas leveranser av livsmedel till Karlshamns kommun för att minska miljöpåverkan och mängden transporter till kommunala kök. Satsningen underlättar också för lokala och regionala producenter. Det är GDL som ansvarar för uppdraget.

GDL

Den första leveransen av livsmedel in till distributionscentralen i Munkahus och vidare ut till de kommunala köken var i maj. Efter en inkörningsperiod för att få rutter och leveranstider att fungera är nu både distributören och kommunens kök inkörda på samordnad varudistribution.

- Satsningen på samordnad varudistribution är en viktig del i Karlshamns hållbarhetsarbete, säger Per-Ola Mattsson, (S) kommunstyrelsens ordförande.

Den politiska viljan och lokala förankringen har varit viktiga faktorer för att Karlshamn nu har samordnad varudistribution. Motiven bättre miljö, ökad trafiksäkerhet, ökad möjlighet för fler att lägga anbud och fasta leveranstider har alla varit viktiga delar i pusslet. En framgångsfaktor är också att det har funnits ett positivt intresse från Måltidsservice. 

- Förutom fördelarna för kommunen skapar samlastningscentralen möjlighet för lokala krögare att få tillgång till ett större utbud av lokalproducerade varor till sina restauranger, säger Per-Ola Mattsson.

Projektet med att införa samordnad varudistribution började med att Energikontor Sydost tog fram en modell för hur samordnad varudistribution skulle kunna byggas upp i Blekinge, med en distributionscentral i västra Blekinge och en östra Blekinge. Det stod klart att tre kommuner var intresserade av att titta vidare på möjligheterna med samordnad varudistribution i den västra delen. Ekonomi och skiftande politisk majoritet i kommunerna gjorde att Karlshamn hösten 2018 stod ensam kvar med ambitionen att få igång samordnad varudistribution.

Efter upphandling under 2019 är Karlshamn nu äntligen igång och har GDL som ansvarar för distributionscentral och distribution.

Karlshamns kommun köper in uppåt 20 ton livsmedel varje vecka. Samordnad varudistribution innebär att varorna som ska till kommunens olika enheter som omsorgsboenden, skolor och kontor levereras till en distributionscentral. Därefter körs varorna ut med en lastbil till enheterna enligt ett samordnat schema.

Genom att ta kontroll över delar av transportflödet och samlasta leveranser via en central genereras många positiva effekter: 

Miljöbelastningen minskar när antalet transporter blir färre. Det ger förbättrad luftkvalitet, minskad klimatpåverkan och minskat trafikbuller. Varorna körs ut med en lastbil som drivs med förnybart drivmedel.

Mindre och lokala företag får bättre förutsättningar att kunna lämna anbud vid upphandlingar när de inte själva behöver leverera sina varor till alla verksamheter. Det räcker med att kunna leverera till en distributionscentral.

Säkrare trafikmiljö kring skolor och andra kommunala inrättningar.

Bättre arbetsmiljö för personal som tar emot leveranser.

- Det är otroligt kul att vi äntligen är i mål och att Blekinge fått sin första kommun med konceptet samordnad varudistribution, säger Fredrik Mårdh projektledare på Energikontor Sydost. 

Vidare berättar Fredrik att utifrån miljön är samordnad varudistribution en vinnare. Tittar man på de simuleringar vi gjort beräknas antalet leveranser till kommunens enheter minskas med ungefär 55 procent och antalet transportkilometer inom kommunen med upp till 50 procent. Dessutom drivs lastbilarna från centralen till kommunens enheter med förnybart drivmedel.