Fraktpriserna fortsätter upp

Publicerad fre, 04/29/2022 - 09:41

Vägtransporter i Europa kostar allt mer. Det visar de senaste siffrorna från den europeiska vägtransportorganisationen IRU. Kapacitetsbrist, brist på förare samt allmän inflation med högre drivmedelspriser i centrum är de viktigaste orsakerna.

På ett år har IRU:s jämförelseindex för godstransporter på väg gått upp med 7,5 punkter. Bara mellan fjärde kvartalet 2021 och första kvartalet 2022 har det gått upp hela 4,3 procent.

Som orsaker nämns, föga förvånande, de kraftigt ökade bränslekostnaderna, samt bristen på förare i Europa. På ett år har bränslepriserna på den europeiska marknaden gått upp med i snitt 53 procent. Bristen på förare i Europa uppgår nu enligt IRU till hela 425 000 tjänster, en situation som förvärrats i och med kriget i Ukraina då både Ukraina och Belarus har många lastbilsförare som kör på den europeiska marknaden men inte har möjlighet att göra det nu.

– Den historiska ökningen av transportkostnaderna i Europa, särskilt på grund av stigande dieselkostnader, leverans- och kapacitetsstörningar, sätter för närvarande logistikoperatörer och hela leveranskedjan under hög press. Regelverksförändringar och kriget i Ukraina förvärrar osäkerheten och komplexiteten för den europeiska vägtransportsektorn, konstaterar Vincent Erard, chef för företagstjänster på IRU.

IRU förväntar sig att priserna fortsätter upp under resten av året, men att det är rimligt att förvänta sig en avtagande trend i prisuppgången när inflationen blir så märkbar att den dämpar efterfrågan från de europeiska konsumenterna. Det skulle kunna innebära att tillväxten inom vägtransporter mattas av under slutet av året, vilket i så fall kan leda till ett trendbrott i prisutvecklingen.

Hårt tryck på godstransporterna i Europa.