Första vätgasdrivna sopbilen rullar i Göteborg

Publicerad fre, 06/18/2021 - 09:17

Den är helt tyst, och släpper bara ut vatten. Nu kör Sveriges första vätgasdrivna sopbil på Göteborgs gator.

Bilen kommer att hämta återvinningsmaterial från företag och verksamheter i Göteborg.

Renova, Powercell Sweden AB, Scania och JOAB har gemensamt arbetat med att utveckla bilen sedan hösten 2019. Både framdrivning, lastning och komprimering av soporna sker med el som produceras i bränsleceller. Den värme som bildas används till att värma hytten.

– Arbetet har fördröjts en del under 2020 på grund av Covid-19-situtationen. Därför är vi väldigt glada att vi nu kan ta bilen i provdrift, säger Hans Zackrisson, chef för fordonsutveckling på Renova.

För göteborgarna innebär vätgasbilen bättre luftkvalitet eftersom sopbilen endast släpper ut rent vatten. Eldriften är också tyst, vilket ökar livskvaliteten för dem som bor i området och ger en bättre arbetsmiljö för dem som kör bilen.

– Sedan 2015 körs alla våra 250 tunga fordon på fossilfritt bränsle och 2019 började en helt eldriven sopbil köra i centrala Göteborg. Med vätgasbilen tar vi och våra kunder ytterligare ett steg för en hållbar återvinnings- och avfallshantering. Den ger stora miljömässiga fördelar för alla som bor och verkar i staden, för stadsmiljön och för vår personal, säger Anders Åström, vd på Renova.

Scania menar att bilen har alla de fördelar som följer på elektrifiering samtidigt som den behåller några av de fördelar som finns med fossildrift, såsom räckvidd, drifttid och lastkapacitet. Hans Zackrisson på Renova håller med.

– Vätgasbilen behöver, till skillnad från andra tunga fordon med eldrift, mycket mindre batterikapacitet. Det gör att den har alla elbilens fördelar samtidigt som den har samma lastkapacitet som en konventionell dieselbil.

Joar Turesson, product marketing manager på Scania Sverige, är stolt över att Scania nu tillsammans med sina partner har tagit fram bränslecellsdrivna fordon för tung trafik i Sverige och pekar på vikten av att samarbeta med andra.

– Nu ska det bli intressant att över tid följa fordonet i skarp drift i Göteborg.

Till stöd för utvecklingen av den elektrifierade lastbilen har de fyra företagen gemensamt beviljats bidrag från Energimyndigheten. Även Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, medverkar i projektet med insamling av data samt i att processa, analysera och jämföra datan med andra alternativa drivlinor och fordonsbränslen.

Sveriges första vätgasdrivna sopbil uppställd utanför Gothia Towers i Göteborg.