Första eldrivna betongbilen snart i drift

Publicerad tors, 09/30/2021 - 16:42

Betongtillverkaren Thomas Concrete Group har investerat i sin första helt eldrivna betongbil. Lastbilen från Volvo Lastvagnar är av modellen FE Electric och kommer i första hand att användas för distribution av klimatförbättrad betong.

Bilen, som ska köras i Göteborgsregionen, är den första serietillverkade betongbilen i Sverige och beräknas minska avgasutsläppen med omkring 180 ton koldioxid under en tioårsperiod.

 – Vi ser investeringen som nästa steg i vårt hållbarhetsarbete och ett testprojekt för hela byggbranschen när det gäller att säkerställa hur en hundra procent eldriven betongbil fungerar i vardagen med alla de påfrestningar det innebär, säger Hans Karlander, koncernchef på Thomas Concrete Group.

Volvo Truck Corporation och Thomas Concrete Group har samtidigt kommit överens om att lära från varandra och samarbeta mot mer hållbara transportlösningar. Förutom minskad miljöpåverkan innebär eldriften lägre ljudnivåer som tillsammans med den moderna och rymliga hytten bidrar till en förbättrad arbetsmiljö för förare och andra som verkar i närheten.

 – Detta är en viktig pusselbit i vårt sedan länge påbörjade och målmedvetna hållbarhetsarbete, som bland annat syftar till att vi ska leverera en helt klimatneutral betong år 2030, säger Hans Karlander.

Den eldrivna betongbilen kommer att utgå från koncernens dotterbolags, Thomas Betongs, fabrik i Mölndal och i första hand leverera klimatförbättrad betong till olika byggprojekt i Göteborgsområdet, bland annat etapperna Korsvägen och Centralstationen i projektet Västlänken i Göteborg.

Fordonet ska köra omkring 15 mil per dag och laddas nattetid vid den nybyggda laddstationen vid Thomas Betongs anläggning i Mölndal. Lärdomarna från körningarna ska företaget sedan ta med sig till övriga marknader i USA och Europa.

Startskottet för betongleveranser på el för Tomas Concrete. Foto: Joakim Blomquist