Försörjningskedjorna ändras som ett resultat av pandemin

Publicerad fre, 11/20/2020 - 08:20

En färsk rapport visar hur företag har hanterat de exceptionella globala förändringar som drivits av covid-19-pandemin, och hur de planerar för att skapa mer hållbara försörjningskedjor.

Rapporten ”Creating Resilience Amid Disruption: Research on How Supply Chains are Changing for Success and Survival Resilience”, visar att pandemin är en påtaglig katalysator för omställning. 75 procent av svarspersonerna säger att deras företag gör om sina försörjningskedjor på grund av lärdomar från pandemin.

Bakom rapporten står företaget Blujay Solutions, som levererar mjukvara och tjänster för försörjningskedjor.

– Omvälvande förändringar har alltid varit en del i drivet av försörjningskedjan, men kraften och omfattningen av de omställningar som företag måste klara i år saknar motstycke, säger Patrick Maley, marknadschef på Blujay Solutions.

– I princip varje företag i hela världen berörs. Några tvingas lägga ner verksamheten medan andra möter hastigt ökad efterfrågan. Pandemin visar hur viktig försörjningskedjans uthållighet är för företagens överlevnad.

Rapporten visar bland annat följande:

  • 75 procent av svarspersonerna väntar sig märkbara förändringar. 34 procent bedömer att deras företag kommer att göra många eller betydande förändringar för att bygga mer uthålliga försörjningskedjor. De viktigaste åtgärderna anser de vara att utveckla IT-kapaciteten och de interna riktlinjerna.
  • 53 procent av svarspersonerna instämmer med att en starkare försörjningskedja förutsätter bättre och mer transparenta relationer med nyckelleverantörer. Näst viktigaste åtgärden ansåg de att internutbildning och att utveckla leverantörsbasen var. Många anser att en tydlig insikt om tillgång och efterfrågan är avgörande för att proaktivt kunna anpassa sig till kommande förändringar på marknaden.
  • Under pandemin har det blivit svårt att erbjuda en förbättrad kundupplevelse till följd av tömda lager och försenade leveranser. Samtidigt anser 62 procent av företagen att kundupplevelsen de kommande fem åren fortsätter vara den viktigaste faktorn som skiljer varumärken åt. 
  • Kostnadssänkningar betraktas som den främsta faktorn för möjligheten att utveckla försörjningskedjan, enligt 31 procent av svarspersonerna. Som hinder för innovation nämndes också system där olika delar och processer är separerade från varandra (silor) samt föråldrade system.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på supplychainresearch.info.

Coronapandemin har ändrat hur företag ser på sina försörjningskedjor.