Forskningsprojekt ska få bort onödig luft i paket

Publicerad tors, 03/18/2021 - 13:55

I ett nytt forskningsprojekt ska Postnord och Chalmers tekniska högskola tillsammans undersöka den optimala förpackningen för branschen och miljön. Även förpackningsaktören DS Smith och flera e-handlare medverkar i projektet.

Under initiativet ”Förpackningsresan” har Postnord bjudit in branschen för att samla insikter och erfarenheter om luft i paket. Enligt en uppskattning innehåller e-handlade paket i genomsnitt cirka 30 procent onödig luft. Det får effekter på distributörers transporter och ombudens plats på hyllorna. Det ger också en onödig negativ klimatpåverkan.

– Att minska luften i e-handelns förpackningar är mer komplext än vad vi anade när vi drog igång Förpackningsresan för något år sedan. Vi är stolta över att ha skapat ett ökat medvetande kring frågan i branschen. Nu behöver vi ta reda på vilka åtgärder som leder till störst klimateffekt. Samarbetet med Chalmers och DS Smith är ett oerhört viktigt steg för konkret förändring, säger Sofia Leffler Moberg, hållbarhetschef på Postnord. 

Forskningsprojektet ska pågå i två år, finansieras av Handelsrådet och det ska skapa insikter om hur branschen gemensamt kan minska luften i förpackningar och transportsystemet som helhet, med fokus på ökad hållbarhet. 

– Projektet är mycket intressant för oss då vi vill bidra med ökad förståelse för hur effektiva och hållbara försörjningskedjor kan uppnås och hur förpackningar på olika sätt påverkar möjligheterna för detta, säger Sandra Brüel Grönberg, doktorand vid Chalmers tekniska högskola.

Inom ramen för forskningsprojektet medverkar också förpackningsaktören DS Smith för att bidra med viktig förpackningskompetens. Flera e-handlare medverkar även i projektet genom studiebesök och djupintervjuer. 

– Utformningen av en optimal förpackning utgår alltid från produkten eller produkterna som ska förpackas och hur den hanteras på vägen till konsumenten. I första hand ska produkten skyddas från skador men också vara kostnadseffektiv, säljande och naturligtvis hållbar, säger Jonas Norberg, Sales Manager på DS Smith.