Fler biogaslastbilar i trafik på svenska vägar

Publicerad tors, 11/28/2019 - 10:02

I dagarna levereras de första fordonen som har fått stöd inom ramen för innovationsklustret Drive LBG. Det handlar om tunga lastbilar som drivs av flytande biogas och därmed bidrar till att utsläppen från transportsektorn minskar. Samtidigt kom besked om att ytterligare 28 lastbilar har beviljats stöd på sammanlagt 5,3 miljoner kronor.

Flytande biogas, LBG, är under stark utveckling i Sverige. Det pågår flera stora satsningar, med samtidig utbyggnad av produktion av biogas och infrastruktur för tankstationer. Fler och fler tunga fordon som drivs av LBG rullar på vägarna, bland annat tack vare projektet Drive LBG som finansieras av Energimyndigheten, med Energigas Sverige som värdorganisation.

Under våren 2018 beslutade regeringen att 200 miljoner kronor skulle avsättas för att upprätta ett innovationskluster för flytande biogas. Resultatet blev projektet Drive LBG. Hittills har stöd beviljats till fem produktionsanläggningar, fem tankstationer, två bunkringsstationer för fartyg, tio långfärdsbussar och totalt 197 lastbilar och bussar som drivs med LBG.

Det finns drygt 11 miljoner kronor kvar att besluta om inom Drive LBG. Tanken är att pengarna ska användas till ytterligare fordon.