Finska posten förvärvar Aditro Logistics

Publicerad mån, 02/24/2020 - 11:46

Den finländska postkoncernen Posti breddar sin geografiska räckvidd till Sverige och Norge genom att förvärva Aditro Logistics, ett ledande tredjepartslogistikbolag (3PL) i Norden. Förvärvet är i linje med Posti:s strategi och ambition att utöka sin verksamhet inom logistik, pakethantering och e-handel. 
 

Aditro

På måndagen, den 24 februari, undertecknade Posti och Aditros hittillsvarande ägare Valedo Partners ett avtal där Posti Oy har angivit sin avsikt att förvärva hela aktiekapitalet i Aditro Logistics. 
Aditro Logistics grundades i Jönköping 1973 under namnet Dila Logistik. Företaget tillhandahåller ett brett utbud av logistiktjänster, tredjepartslogistik, transporter, lagerhantering, distribution och bemanningslösningar.

Aditro Logistics har en bred, växande och lojal kundbas. De har sex lager i Sverige samt ett i Norge med ett totalt lagringsutrymme på ungefär 230 000 kvadratmeter.
Under de senaste åren har Aditro Logistics vuxit organiskt med god lönsamhet och överträffat marknadstillväxten. 2019 var Aditro Logistics nettoomsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder svenska kronor (runt 100 miljoner euro). Företaget har i dag 1 100 heltidsanställda varav 1 050 är baserade i Sverige och 50 i Norge. 

För cirka 15 år sedan förvärvade Posti/Itella ett flertal medelstora speditions- och logistikbolag i Ryssland, Sverige, Danmark och Norge och flyttade därmed fram sina positioner på den nordiska transport- och logistikmarknaden. Flertalet av dessa verksamheter utvecklades av olika skäl inte i positiv riktning och på senare tid har Posti successivt avvecklat flertalet av dessa verksamheter.

Förvärvet av Aditro Logistics innebär att Posti på nytt ökar sin verksamhet inom logistiktjänster. 


- Förvärvet av Aditro Logistics är i linje med vår strategi, och genom förvärvet stärker vi vår närvaro i Norden och Baltikum, säger Turkka Kuusisto, vd och koncernchef för Posti Group. Tillsammans kan vi öka våra kunders konkurrenskraft. Kontraktslogistik är en av Posti:s spetskompetenser och under förra året blev vi en betydande aktör inom denna typ av tjänster i Finland genom förvärvet av Transval. Genom förvärvet av Aditro Logistics blir vi nu även ett ledande företag inom kontraktslogistik i Sverige och Norge. Förvärvet ger oss också möjligheten att utveckla och bredda vårt utbud av tjänster för våra kunder i Norden. 

Johannes Gussander, vd för Aditro Logistics, framhåller att den här affären är väldigt bra för Aditro Logistics och sina kunder.


- Vi har över 40 års erfarenhet av att erbjuda ett brett utbud av lager-, bemannings- och transporttjänster till våra förstklassiga kunder, säger han. Genom att samarbeta med Posti kan vi både lära av varandra, ytterligare bredda vårt erbjudande samt utveckla våra lösningar för att kunna erbjuda kontraktlogistik på en ny nivå.  


Efter att affären är klar kommer Aditro Logistics att drivas som en oberoende affärsgrupp inom Posti och fortsätta ledas av Johannes Gussander, nuvarande vd för Aditro Logistics. Gussander kommer att rapportera direkt till Turkka Kuusisto, vd och koncernchef för Posti Group. 


Förvärvet förutsätter godkännande av svenska konkurrensmyndigheter, men Posti räknar med att transaktionen kommer att slutföras under andra kvartalet 2020.