Femårigt OKQ8-kontrakt till Sundfrakt

Publicerad tors, 07/09/2020 - 21:53

Sundfrakt och OKQ8 har tecknat ett femårigt avtal som innebär att Sundfrakt kraftigt utökar sitt petroleumuppdrag i södra Norrland. Det innebär vidare att Sundfrakt kommer utöka både personalstyrkan samt att antalet lastbilsförare behöver utökas för detta uppdrag.

Inför det nya uppdraget, som träder i kraft den 1 februari 2021, kommer Sundfrakt att investera i nya fordon som har både den senaste tekniken och miljömässigt bra motorer, vilket ligger Sundfrakt varmt om hjärtat. Sundfrakt kommer att ansvara för OKQ8:s petroleumtransporter från Dalarna i söder och Jämtland i väst till Sollefteå i norr.

- Sundrakt fortsätter ta nya affärer vilket visar att vi är en duktig logistikpartner i mellannorrland, säger Jonas Nilsson, affärsområdeschef för Tank & Bulk inom Sundfrakt. Vår petroleumsida är nu så pass stor att vi verkligen kan dra nytta av samlastningar mellan våra kunder vilket är bra för logistiken, hållbarheten och ekonomin. Vår personal känner stort engagemang och ser med glädje fram emot att få nya kollegor och vara del i ett nytt spännande samarbete med OKQ8 de kommande fem åren.

Sundfrakt jobbar aktivt med hållbar logistik för sina transporter och tillsammans med övriga kunder kommer bolaget kunna hitta samordningseffekter genom samlastning vilket är bra ur miljöhänsyn. Sundfrakt satsar målmedvetet på att minska miljöpåverkan och utveckla miljösmarta lösningar.

- Vi vill också vara med och bidra till att stärka och utveckla vår region vilket denna affär kommer bidra till genom den utökade personal- och chaufförsstyrkan, säger Jonas Nilsson. I dessa transporter där hållbarhet ligger i fokus kommer vi jobba stenhårt med de tre B:na – bilen, bränslet och beteendet. För att nå våra hållbarhetsmål är det av yttersta vikt att förstå sambanden mellan dessa tre och kontinuerligt jobba med dem vilket vi kommer göra tillsammans med OKQ8. Det sker genom att bland annat använda sig av den senaste tekniken för fordonen samt köra på miljömässigt bättre drivmedel och genom ett Ecodriving-beteende ska vi tillsammans arbeta för mer hållbara transporter.