Färre nya lastbilar under september

Publicerad tors, 10/07/2021 - 09:44

Efterfrågan på nya lastbilar har varit hyfsat god, men ryckig, hittills under året. I september har registreringarna dock gått ner med 10–20 procent. Det visar ny statistik från Bil Sweden.

Nyregistreringarna av lätta lastbilar har under årets nio första månader präglats av en stor ryckighet. Toppen nåddes i mars, inför malushöjningen den 1 april, med nära 8 700 nya lätta lastbilar. I september registrerades 2 973, vilket är en minskning med drygt 17 procent jämfört med samma månad i fjol. Hittills under 2021 har antalet nya lätta lastbilar ökat med 39 procent jämfört med samma period förra året, men antalet ligger 18 procent under 2019 års nivå.

– Årets uppgång förklaras till stor del av både en stark återhämtning i ekonomin och ett uppdämt behov hos företagen att förnya vagnparken, säger Jessica Alenius.

Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till drygt tio procent av nyregistreringarna under september månad och till sex procent hittills i år. Under årets första nio månader ökade antalet eldrivna lätta lastbilar från 897 till 1 707.

– Förklaringen till ökningen är delvis bonushöjningen i bonus-malussystemet, men framför allt att flera nya modeller introducerats och ökar kundernas valmöjligheter. Föreslagna skärpningar i bonus-malussystemet kommer att slå hårt mot lätta lastbilar, där omställningen till elektrifieringen inte kommit lika långt som inom personbilar, säger Jessica Alenius.

Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton minskade med nära tio procent i september jämfört med samma månad i fjol. Hittills i år uppgår antalet nya tunga lastbilar till 3 963, vilket är en ökning med elva procent mot samma period förra året. Under årets tredje kvartal registrerades 15 tunga ellastbilar och hittills i år 31, säger Jessica Alenius.

– Uppgången för tunga lastbilar är även den en följd av den starka återhämtningen i svensk ekonomi, säger Jessica Alenius.

Jessica Alenius konstaterar också att den globala komponentbristen kan komma att påverka produktionen framöver och därmed även leveransförmågan av nya fordon.