Färre än någonsin omkom i vägtrafiken

Publicerad tors, 01/13/2022 - 10:40

Under 2021 omkom 192 personer i olyckor på de svenska vägarna, 12 färre än 2020. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik. Antalet omkomna är därmed nere på nya historiska lägstanivåer.

Av de omkomna var 113 bilister. 96 av dem färdades i personbil, övriga 17 i lastbil eller buss.

Den vanligaste olyckstypen bland bilister är mötesolyckor följt av singelolyckor. Av de som omkom under 2021 var 50 kvinnor och 142 män, 10 var under 18 år och 66 var 65 år eller äldre.

– Utvecklingen går i rätt riktning när det gäller omkomna i vägtrafiken. Det är första gången som antalet omkomna är färre än 200. Det är framför allt olyckorna med personbil som minskat. Men även bland oskyddade trafikanter ser vi en minskning, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.

I år fyller nollvisionen 25 år och Sverige har hittills lyckats bra i arbetet mot det långsiktiga målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Trafiksäkerhetsarbetet har tidigare varit inriktat på att bygga bort risker i infrastrukturen. Nu riktas större fokus på trafikanternas beteende. Bättre efterlevnad av hastighetsgränser, nykterhet i trafiken, utbildning och friska förare bidrar till att minska riskerna som leder till olyckor, menar Transportstyrelsen.

Sveriges officiella statistik fastställs i april av myndigheten Trafikanalys och bygger på polisrapporterade olyckor som rapporterats till Strada. Statistik finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats under sidorna Statistik över vägtrafikolyckor.

För första gången sedan bilens genombrott är antalet omkomna i vägtrafiken färre än 200 under ett kalenderår.