Färdplanerna i fokus på ny konferens

Publicerad tors, 04/08/2021 - 15:15

Branschernas färdplaner för fossilfri konkurrenskraft har snabbt blivit en ryggrad på vägen mot att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. I oktober arrangerar Fossilfritt Sverige en ny konferens på Berns Salonger i Stockholm, där arbetet med att genomföra färdplanerna följs upp.  

– Att ta fram färdplanerna var bara början, det är att genomföra dem som är det stora arbetet. Nu gäller det för både politiker och företagen i branscherna att hålla tempot uppe. Det här blir som en första kontrollstation där vi kan lyfta fram vad som går bra och vilka utmaningarna är de närmaste åren, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

De första färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft överlämnades till regeringen 2018, däribland åkerinäringens. Totalt 22 färdplaner har nu tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sverige och de innehåller branschernas egna beskrivningar av hur de ska bli fossilfria eller klimatneutrala till senast 2045, men även vad som krävs från politiskt håll för att skapa förutsättningar att nå målen.

Konferensen ”Fossilfri konkurrenskraft – nu genomförs färdplanerna” blir en möjlighet för branscherna att visa upp hur arbetet med att genomföra färdplanerna påbörjats, vilka hinder de har stött på och en möjlighet att utvärdera i vilken mån riksdag och regering svarat upp på de politiska förslagen. 

– Hur samspelet mellan politik och näringsliv fungerar kommer att vara avgörande för våra möjligheter att nå klimatmålen. Från näringslivet finns nu en vilja att driva upp tempot i omställningen, inte bara för att värna klimatet utan lika mycket för att klara sig i den internationella konkurrensen, säger Svante Axelsson.  

Program och deltagare meddelas senare, men det går att anmäla sig redan nu.

Tid: 27 oktober 2021, kl. 09.00-16.00
Plats: Berns salonger, Stockholm