EU godkänner tillfälligt slopad energiskatt på drivmedel

Publicerad tors, 09/29/2022 - 22:31

EU har gett sitt klartecken – Sverige kan gå vidare med slopandet av energiskatten på bensin och diesel, om vi vill. Undantaget gäller för tre månader.

I våras beslutade regeringen om en tillfälligt sänkt energiskatt under tre månader. Men oppositionen var inte nöjd utan ville att regeringen skulle gå vidare med en ansökan till EU om att få slopa skatten helt, vilket också gjordes. Nu har EU hört bön och på torsdagen togs beslutet att Sverige får tillåtelse att slopa energiskatten helt för tre nya månader.

Beslutet, som fattas i riksdagen efter förslag från regeringen, kommer troligen inte tas förrän en ny regering tillträtt. Men om den nya regeringen skulle besluta om att ta bort energiskatten helt innebär det ett sänkt pris vid pump med drygt en krona för diesel och drygt tre kronor för bensin. Beslutet ska i så fall tas med i höstbudgeten och den beräknas som tidigast vara klar i början av november.

Det är dock bråda tider för det vinnande blocket. EU:s undantag är tidsbestämt och går ut efter januari månad, vilket alltså innebär att ändringen måste träda i kraft senast 1 november för att Sverige ska kunna nyttja hela tremånadersundantaget. Det blir med andra ord rejält stressigt för den nya regeringen.

Den tidigare tillfälliga sänkningen till EU:s normala miniminivå för energiskatt går ut sista september. Konjunkturinsitutet har riktat kritik mot drivmedelsbolagen då priset inte gått ner lika mycket som förväntat, någon som KI misstänker beror på att drivmedelsbolagen passat på att skära emellan i samband med skattesänkningen. En analys som vissa av drivmedelsbolagen menar inte ger hela bilden.