EU ger förslag om förlängd giltighetsintyg för YKB

Publicerad tis, 01/19/2021 - 10:38

EU-kommissionen publicerade idag sitt förslag "Omnibus II", som förlänger giltigheten av körkort och vissa bevis inom vägtransporter, exempelvis YKB.

Förslaget innebär bland annat att chaufförer vars YKB-intyg som gått/går ut 1 sep 2020–30 april 2021 förlängs med ytterligare 7 månader. Förslaget gäller alltså retroaktivt från 1 september och mycket talar dock för att ett undantag till slutet på april är alldeles för kort. Medlemsländer har dock möjlighet att förlänga undantaget ytterligare 6 månader om läget kräver det.

Förslaget ska nu behandlas i parlamentet innan beslut tas.

Samtidigt väntar den svenska åkerinäringen på att regeringens proposition om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis ska tas av riksdagen.