EU föreslår sänkt minimiålder för yrkesförare

Publicerad tors, 03/02/2023 - 09:27

Europakommissionen kom på onsdagen med ett förslag på hur EU:s körkortsdirektiv ska ändras, i syfte att få in fler yrkesförare av tunga fordon på marknaden. Enligt förslaget ska minimiåldern för att få köra lastbil vara 18 år, och det ska vara möjligt att påbörja utbildningen vid 17 års ålder.

Enligt den internationella vägtransportorganisationen IRU saknas 600 000 yrkesförare i Europa. Om trenden håller i sig kan bristen uppgå till hela 2 miljoner förare om tre år. Idag är bara omkring sex procent av förarna under 25 år.

Bristen hotar godsförsörjningen i Europa och EU vill därför öppna för fler att bli yrkesförare. Enligt det nya förslaget från kommissionen ska det alltså gå att ta tungt körkort och börja jobba som lastbilsförare redan vid 18 års ålder i hela EU. Idag skiljer sig reglerna mellan länderna, där de mest restriktiva länderna har 24 år som undre gräns. I flera länder finns också ett gap mellan tiden då fordonselever tar examen och då de får tillstånd att köra professionellt. I förslaget finns också en formulering om att 17-åringar ska kunna förarträna med hjälp av erfarna förare/lärare.

IRU riktar dock kritik mot att förslagen inte inkluderar persontransporter. Det innebär alltså att de inte kommer att leda till att fler får möjlighet att köra buss. Organisationen menar att det finns goda exempel på länder där duktiga och utbildade 18-åriga bussförare kör på ett säkert sätt, medan det i många andra länder är 21–24 års ålder som gäller som under gräns.

IRU ställer sig också positiv till Europakomissionens förslag att göra det lättare för förare från tredje land att komma till Europa och arbeta som förare av tunga fordon.

– Även om listan över länder och konkreta villkor måste fastställas ytterligare, baserat på solida säkerhetskriterier, ser vi redan ett positivt steg mot att underlätta för tredjelandsmedborgare att bli yrkesförare i EU, säger Raluca Marian på IRU.

Det behövs fler som kör tunga fordon i Europa. Att sänka åldern för när man får börja jobba är ett sätt att öka tillflödet av arbetskraft. Foto: Istock.com