EU beviljar 1 års fortsatt skattebefrielse för biobränsle

Publicerad tors, 10/08/2020 - 14:30

Sverige har ansökt hos EU om förlängd skattebefrielse under 2021 för höginblandat biobränsle vilket nu har beviljats av EU. Syftet är att skattebefrielsen skall öka användningen av biodrivmedel och därigenom minska utsläpp av växthusgaser.

- Sveriges Åkeriföretag välkomnar beslutet som möjliggör fortsatt användning under hela 2021 av skattebefriad HVO så att godstransporter på väg fortsatt kan genomföras utan utsläpp av växthusgaser, säger Mårten Johansson teknikchef i Sveriges Åkeriföretag som också varit på plats hos EU kommissionen i Bryssel för att diskutera varför detta beslut var nödvändigt.

-Det pågår också en översyn i EU av statsstödsreglerna samt energiskattedirektivet och Sveriges Åkeriföretag hoppas att revisionerna skall leda till att det också i framtiden blir en fortsatt möjlighet till skattebefrielse för höginblandade rena biobränslen, säger Mårten Johansson.