En stor seger för svensk transportnäring

Publicerad tis, 06/09/2020 - 16:55

På måndagskvällen, den 8 juni, antog Europaparlamentets transportutskott reformen av EU:s vägtransportsektor, det så kallade mobilitetspaketet. Av de svenska ledamöterna sitter Johan Danielsson (S), Pär Holmgren (MP), Peter Lundgren (SD), Jakop Dalunde (MP) och Jörgen Warborn (M) i transportutskottet.
 

Europaparlamentet

Ministerrådet har redan godkänt de nya reglerna, vilket Svensk Åkeritidning tidigare har rapporterat om. För att de nya reglerna ska träda i kraft, måste hela Europaparlamentet anta rättsakten. Den slutliga omröstningen är inplanerad under plenarsessionen 8 – 10 juli i år.

Överenskommelsen som godkändes på måndagen är resultatet av förhandlingar mellan medlemsländerna och parlamentet som avslutades den 12 december 2019.
 
- Reformen innebär att vi äntligen kan etablera schysta villkor för våra yrkesförare och bättre kontrollmöjligheter i hela branschen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth. Det kommer stärka den svenska åkerinäringen och skapa ordning och reda på vägarna. Jag är stolt över det samarbete jag tillsammans med fackföreningsrörelsen och Sveriges Åkeriföretag haft för att äntligen få denna viktiga reform på plats. Det är en stor seger för Sverige och den svenska transportbranschen.

Vägpaketet innehåller tre lagförslag; utstationeringsregler i vägtransportsektorn, kör- och vilotider och regler för utländska företag att köra tillfälliga inrikestransporter i andra EU-länder - så kallade cabotagetransporter.


Röstresultatet för de olika lagförslagen:

Utstationeringsregler i vägtransportsektorn: 30 för, 19 emot  
Kör och vilotider: 33 för, 15 emot, 1 avstod
Cabotage: 33 för 16 emot


Torsten Laksafoss, vd för Nordic Logistics Association, NLA, som är Sveriges Åkeriföretags och de danska och norska åkeriförbundens representation i Bryssel, välkomnar måndagskvällens omröstning i Europaparlamentets transportutskott.


- Ledamöterna i Transportutskottet har genom denna omröstning tagit ett mycket viktigt steg med att anta mobilitetspaketet, säger han. Detta kommer att säkerställa gemensamma regler och villkor för åkeribranschen i Europa. Det kommer dessutom att säkerställa ordnade arbetsförhållanden för lastbilsförarna.

En av de mer konkreta och synliga effekterna av de nya reglerna inom ramen för mobilitetspaketet blir att det inte blir tillåtet att lastbilsförare lever ett nomadliknande liv i sina lastbilar i månader i sträck, där de många gånger i dag inte har möjlighet att återvända till sina familjer i veckor eller månader, utan att de tillbringar sin fritid på parkeringsplatser under ovärdiga förhållanden under helger och ledigheter.

Omröstningen i delar av vägpaketet som antogs av transportutskottet på måndagskvällen innebär reviderade regler för utstationering av lastbilsförare, förarens vilotider och bättre verkställighet av reglerna för cabotage.

Denna reform syftar till att få slut på den snedvridning av konkurrensen som råder inom åkeribranschen i Europa och att skapa bättre förhållanden för lastbilsförare.

När det gäller bättre arbetsförhållanden för lastbilsförare så bidrar de nya reglerna till att säkerställa bättre viloförhållanden.

De nya reglerna innebär även följande avseende bättre förhållanden för lastbilsförare: 


Åkerier/företag måste planera sina körscheman så att lastbilsförare i internationell trafik kan återvända hem med regelbundna intervall – var tredje eller fjärde vecka beroende på arbetsschema.

Den obligatoriska/normala regelbundna veckovilan på minst 45 timmar, eller en annan veckovila på mer än 45 timmar som tas ut som kompensation för tidigare reducerad veckovila, får inte tas ut i lastbilshytten. Om föraren tillbringar sin veckovila hemifrån måste företaget betala för förarens logi.

Färdskrivarna i lastbilarna kommer att användas för att registrera gränsövergångar för att förhindra bedrägerier.
Befintliga regler för cabotage blir oförändrade, vilket innebär att det är tillåtet med tre cabotagetransporter inom sju dagar.

För att förhindra systematiskt cabotage införs en avkylningsperiod på fyra dagar innan fler cabotagetransporter kan utföras inom samma land med samma fordon.

För att bekämpa användningen av brevlådeföretag måste vägtransportföretag utföra betydande verksamhet i den medlemsstat där bolaget är registrerat. De nya reglerna kommer också att kräva att lastbilar ska återvända till företagets operativa centrum var åttonde vecka.

Med tanke på att skåpbilar i ökad omfattning används för att tillhandahålla internationella transporttjänster, kommer lätta transportfordon över 2,5 ton också att omfattas av EU:s normer för åkerier, inklusive krav på färdskrivare i skåpbilar.

De nya reglerna för utstationering av förare kommer att ge en tydlig rättslig ram för att förhindra olika nationella särregler och därmed säkerställa rättvis och enhetlig ersättning för förarna.
Regler för utstationering kommer att gälla för cabotage och internationella transporter, exklusive transitering, bilaterala transporter och bilaterala transporter med en extra lastning och/eller lossning per riktning – till exempel ingen lastning/lossning på utresan och två på hemresan.

- Sista stora utmaningen för vägpaketet är avklarad och därmed är vi mycket nära att äntligen få ordning och reda på våra vägar och sätta stopp för den vilda västern-situation som präglat lastbilsbranschen, säger Johan Danielsson, gruppledare för socialdemokraterna i transportutskottet i Europaparlamentet. In i det sista har motståndarna, som framförallt utgjorts av de forna östländerna, försökt vattna ur och till och med stoppa hela överenskommelsen. Som tur var vann vi den kampen. 

Johan Danielsson framhåller att det här kommer att städa upp transportmarknaden "enormt mycket".


- Förutom bättre regler har vi dessutom fått verktyg som är helt nödvändiga för att vi ska kunna kontrollera de nya reglerna, säger han. Överenskommelsen innebär att alla som kör inrikestransport i Sverige ska göra det med svenska löner och arbetsvillkor. Befinner man sig permanent i Sverige, ska man registrera bilen och betala skatt i Sverige. Det är inte konstigare än så.