”En kapten syns på alla däck varje dag”

Publicerad tors, 10/28/2021 - 17:59

För snart 25 år sedan startade Christer Ohlsson åkeriet Ohlssons AB, som växt från ett litet familjeföretag till en koncern med en omsättning på drygt en miljard kronor. En nyckel är rätt affärsidéer i rätt tid, men utan goda medarbetare skulle framgången uteblivit.

På Ohlssons hemsida kan vi läsa att det är lika viktigt med social kompetens i en grävmaskinhytt som i samhället i övrigt, att alla medarbetare är ansiktet utåt och att man handplockar de personer som passar bäst in i personalstyrkan.

– Den sociala kompetensen är jätteviktig. Vi jobbar i ett serviceyrke och möter många människor varje dag, det kräver samförstånd och respekt för varandra. Ett leende ger ofta ett leende tillbaka, social kompetens är grunden för hela livet och så även för vår verksamhet, säger Christer Ohlsson.

Christer Ohlsson åkeriägare

Ohlssons AB grundades 1998, då Christer Ohlsson som 44-åring startade sitt första egna företag. Det började med ett köp av en terminal i Landskrona, där den initiala ambitionen var att bygga om den till uthyrningslokaler. Samtidigt införskaffades en grävmaskin, som snart skulle bli två och efterhand som det egna företaget expanderade fick hyresgästerna sägas upp. Idag disponeras lokalerna av koncernen Ohlssons Invest AB till hundra procent och en investering i 40-miljonersklassen i form av ett nytt huvudkontor är på gång.

Egentligen har Christer Ohlsson varit företagare hela livet. Redan som 22-åring blev han åkeridelägare, och intresset för just lastbilsbranschen har funnits där sedan barnsben.

– Mina föräldrar växte upp på ett lantbruk, men de gick som många andra på den tiden över till att bli åkare. Intresset för branschen kom med modersmjölken kan man säga. Jag har kört en hel del lastbil, men aldrig arbetat kommersiellt som chaufför. Jag är åkare i grunden, men läste vidare och blev ekonom. Men jag vill se företaget från sin fond, som ju är lastbilen. Där får jag många insikter.

Christer Ohlsson åkeriägare

Ekonomi har också varit en fråga som intresserat Christer Ohlsson, och han menar att även det är en viktig del i ett företags framgång.

 
– Man behöver ha klart för sig hur det fungerar i de olika nivåerna, och visst fanns det till viss del med i min fostran. Även om tiderna har ändrats är grunden densamma, att tänka långsiktigt. I jordbrukssamhället krävdes att man förvaltade det man hade för att det skulle räcka till nästa år, det är likadant i alla företag oavsett bransch.

Med åren har Ohlssons AB vuxit från det lilla familjeföretaget till en koncern med en omsättning på 1,2 miljarder kronor. Många olika faktorer har spelat in i framgången – bland annat rätt affärsidéer i rätt tid och en tidig satsning på hållbarhet.

– Dels har utvecklingen styrts av krav kring hanteringen av vår miljö, det är en sektor som vuxit generellt och vi var tidigt på det. Vi såg stora möjligheter till utveckling redan för 20 år sedan. Förädling låg redan i grunden av vår affärsidé. I takt med att åren gått har det ställts allt större krav på hållbarhetsarbete, särskilt på miljöfrågor, och vi har proaktivt drivit dem framåt. Hela koncernen försöker jobba med den bästa teknik som marknaden har att erbjuda. Vi följer utvecklingen som finns för att nå det bästa resultatet och skapar goda förutsättningar för framgång.

Ohlssons har både förvärvat och expanderat organiskt inom andra segment för att kunna bygga en verksamhet som går i linje med efterfrågan på marknaden.  På så sätt har verksamheten utvecklats till att bli den koncern den är idag. Förutom ursprungliga Ohlssons AB ingår ytterligare fem bolag i koncernen Ohlssons Invest AB.

Själva entreprenörskapet tror Christer är ett genetiskt arv, antingen har man det eller så har man det inte.

– Jag skulle säga att intuition och mod är personlighetsdrag som krävs hos en entreprenör. Det gäller att våga förverkliga idéerna och det kräver självkänsla. I besluten är jag alldeles ensam, men när jag fått en känsla för och trott på något har jag fått medarbetarna med mig.

Medarbetare Ohlssons åkeri

Totalt är personalstyrkan idag 670 anställda och den sociala hållbarheten är, förutom ekonomisk och ekologisk hållbarhet, ett av företagets tre kärnvärden.

– Personalen är den bas vi bygger vidare på. En frisk medarbetare är en förutsättning för att lyckas. Vi jobbar mycket med att förebygga skador i jobbet och satsar på hälsa och motion. Det här är en bransch där det vanligtvis inte är så stort fokus på en sund kropp och själ, men det är viktigt för oss. Vi är också noga med vårt interna miljöarbete, att förebygga och analysera risker som finns i det dagliga arbetet. Tack vare det har vi också mycket få skador.

Koncernen är fortfarande ett familjeföretag, om än i något större skala och även här trycker Christer Ohlsson på personalens välmående och en unik företagsanda som skapar engagemang.

– Att ägarna har ett längre perspektiv för företaget, som man har i ett familjeföretag, och en närvaro på golvet skapar trygghet för många anställda. En kapten syns på alla däck varje dag, säger han och fortsätter:

– Jag har lätt för att umgås med min personal, i alla kategorier på alla nivåer. Ett skratt vid fikan är den största belöningen, då rullar det på bra. Mår medarbetarna bra går företaget bra. Utan goda medarbetare och relationer är framgång svår att nå.

Med framgång kommer också motgång, men enligt Christer Ohlsson beror eventuella bakslag på hur du värderar dem.

– Motgångar finns alltid, men det finns också möjligheter i det mesta. Motgången är ett problem om du ser det som ett problem. Vår koncern följer konjunkturen precis som alla andra, men med en grundinställning att driva företaget långsiktigt och med en sund företagskultur kommer man långt.

Christer Ohlsson har på pappret uppnått pensionsåldern men har blicken riktad framåt och planerar fortsatt expansion.

– I min värld är ålder bara siffror. Jag har hållit på med detta hela mitt liv och brinner fortfarande för företaget. Arbetet stimulerar mig och så länge det gör det så fortsätter jag jobba. Jag har ingen deadline. Sverige är så åldersfixerat, men ålder är en tillgång. Erfarenhet tillsammans med ung entusiasm är ett vinnande koncept, det är så jag bygger min organisation. Alla ska få en kick av att jobba ihop. Utveckling är utmanande och måste ske, all stagnation är tillbakagång så som jag ser det. Dyker rätt prospekt upp så gör vi affär.

 

Text: Emelie Högberg Foto: Peter Westrup

Artikeln är publicerad i Svensk Åkeritidning nr 7 2021.

 

Om Christer och koncernen

Namn: Christer Ohlsson
Ålder: 67
Gör: Grundare av Ohlssons AB och koncernchef i Ohlssons-gruppen. I koncernen Ohlssons Invest AB ingår bolagen Ohlssons AB, Bensinteknik i HBG AB, Exellent Syd AB, PULS AB, Tintorella Fastigheter AB och ÖMAB.
Uppdrag: Allt inom renhållning, entreprenad och transport

Grundades: 1998

Antal anställda: 670

Omsättning: 1,2 miljarder enligt prognosen för 2021