Elen gör entré i restaurangleveranserna

Publicerad tors, 04/01/2021 - 09:37

Martin & Servera Logistik introducerar i sommar sin första helt elektrifierade lastbil, en Volvo FE Electric. Fordonet kommer att användas för distribution i Stockholm och man blir därmed först ut bland Sveriges restauranggrossister att börja använda distributionsbilar som går helt på el.

Lastbilen kommer att köras i tre skift – förmiddag, eftermiddag och natt. 

– För Martin & Servera Logistik är det viktigt att minska det totala antalet fordon genom att nyttja dem en större del av dygnet – inte enbart under förmiddagar. Det är extra viktigt när det gäller den eldrivna lastbilen. Om vi kan göra fler leveranser per dag med den, så betyder det ju också mindre utsläpp och en tystare trafikmiljö, säger Stefan Bergström Hedmark, vd på Martin & Servera Logistik.

Att den eldrivna bilen är tyst är också ett stort plus för föraren. Det ger en lugnare arbetsmiljö tack vare minskat buller och mindre vibrationer. Det betyder mycket för den som har hela sin arbetsdag i lastbilen. Martin & Servera ser nu att allt fler kunder i offentlig sektor och på restaurangmarknaden engagerar sig i klimatfrågan och ställer krav på mer hållbara transporter. 

– Det betyder att det finns många kunder som är redo att förändra invanda beteenden och stötta oss i arbetet med att öka nyttjandegraden genom att ta emot varuleveranser både förmiddag, eftermiddag och natt, säger Stefan Bergström Hedmark.

– Att nyttja fler av dygnets timmar genom tysta och utsläppsfria transporter är en av de stora möjligheterna med elektriska lastbilar. Martin & Servera blir nu bland de absolut första som startar ett sådant flöde operativt, säger Johan Selvén, försäljningschef på Volvo Lastvagnar Sverige.

Martin & Servera ser nu framför sig bli en stegvis övergång från en fossildriven till batteridriven fordonsflotta där också fordon på biobränsle har en fortsatt viktig roll. 

– Om jag får spekulera så tror jag att det vi brukar kalla ”last mile distribution”, dvs leveranser till slutkund i stadskärnan, inom några år går med batteridrivna fordon. För de långa transporterna blir det en kombination av biobränsle, vätgas och eldrift, säger Stefan Bergström Hedmark.

Martin & Servera introducerar nu en ellastbil i sina restaurangleveranser.