El och laddning i centrum för Wibax satsning på fossilfrihet

Publicerad mån, 06/24/2024 - 09:49

Kemikalieleverantören Wibax ska bli 100 procent eldriven, och helt självförsörjande på el. Snart anländer fyra nya ellastbilar och under detta år och nästa ska bolaget utöka antalet laddstationer med 16, de flesta ute hos kunderna.

För nästan ett och ett halvt år sedan presenterade Wibax sina nya tuffa miljömål om en 100 procent fossilfri eldriven fordonsflotta som drivs av 100 procent egenproducerad el. När den första eldrivna 64-tonnaren började köra kemikalier till Wibax kunder under 2022, var det enligt Wibax som den första riktigt tunga och ADR-godkända lastbilen i världen.

– Vi står och väntar på nya bilar och har fyra på väg in. Vi har ett löpande och djupgående strategiskt samarbete med fordonstillverkarna och de första bilarna som rullar ut från några av fabrikerna är våra, säger Magnus Sundström, verksamhetschef för logistiken på Wibax. 

I väntan på de nya fordonen är det fullt fokus på laddinfrastrukturen. Förutom fasta laddstationer på Wibax samtliga depåer, lanserades den första mobila laddstationen ute hos kund förra året. I januari i år installerades dessutom den första fasta laddstationen hos kund.

– En väldigt viktig aspekt för oss är att inte belasta det svenska elnätet ytterligare. Därför är målet om att bli självförsörjande på el minst lika viktigt, säger Magnus Wikman, vd på nystartade Wibax Energy vars uppgift är att tillhandahålla laddinfrastruktur samt producera och försörja koncernen med egen el från förnybara energikällor.

Nästa steg på resan är fyra nya eldrivna lastbilar under andra halvan av 2024. En placeras i Finland, resten i Sverige. Under 2024–2025 planeras också för ytterligare 16 fasta laddstationer. Majoriteten ute hos kund.
– Vi försöker hela tiden göra vad vi kan för att snabba på processerna. Bland annat genom samarbetet med fordonstillverkarna. Vi välkomnar även Energimyndighetens förenklade bidragsprocess. Långsiktigt är det vi gör nu det bästa hållbara alternativet både miljömässigt och ekonomiskt, säger Magnus Sundström.

Magnus Wikman och Magnus Sundström, Wibax Group.