Einride och Lidl rullar igång intelligenta och hållbara transporter

Publicerad tis, 02/16/2021 - 09:12

Techföretaget Einride och livsmedelskedjan Lidl driftsätter nu ett nytt system för uppkopplade eltransporter som bolagen utvecklat tillsammans sedan april förra året.

Lanseringen är ett viktigt steg i det strategiska innovationssamarbete som företagen initierade 2017 för att elektrifiera och automatisera transporter. Lidl och Einride har sedan partnerskapets start haft som ambition att både elektrifiera och med tiden automatisera leveranser från Lidls centrallager till butikerna. Nu har bolagen driftsatt ett nytt system för uppkopplade eltransporter från och till Lidls centrallager i Rosersberg utanför Stockholm, vilket eliminerar utsläppen och minskar kostnaderna.

Som en del av systemet rullar en elektrisk lastbil som är försedd med Einrides mjukvara för styrning och övervakning. Den rullar 324 km per dag och levererar dagligen till fem butiker i Stockholmsregionen, i genomsnitt 104 pallar per dag.

– vi nu driftsatt vårt första helt elektriska fordon. Det här är ett inledande steg i en större omställning och under de kommande åren hoppas vi kunna utöka andelen intelligenta, elektriska leveranser kraftigt. Med de elektrifierade transporterna, i kombination med nya lösningar för samarbete, planering och digitalisering, räknar vi med att kunna både minska kostnader och miljöpåverkan, säger Carl Ceder, logistikchef på Lidl Sverige.

2025 ska en betydande andel av Lidls leveranser ske med elektriska fordon och förhoppningen är att en stor del dessutom kan ske utan någon förare.

– Det här visar branschen att omställningen mot mer hållbar och kostnadseffektiv frakt enkelt kan påbörjas redan idag. Tekniken finns och vi är stolta över vårt strategiska partnerskap med Lidl som driver på innovation och bygger ett logistiksystem i världsklass, säger Jonas Hernlund, kommersiell chef på Einride.

Efter driftsättningen av eltransporten i Rosersberg kommer man successivt skruva upp takten och utöka andelen elektriska och uppkopplade transporter. 

Lidl arbetar sedan tidigare med ett smart logistiksystem som har utgångspunkt i centraliserade lager. Dessutom fyller man varje lastbil till 93 procent vilket gör att livsmedelskedjan kan hålla nere antalet leveranser till endast en per dygn. Idag körs 76 procent av lastbilarna i Lidls flotta på fossilfritt bränsle.

Elektrisk, och intelligent.