EB Gruppen ökar både omsättning och resultat

Publicerad ons, 07/29/2020 - 09:08

EB Gruppen AB, som ägs av bröderna Lars-Gunnar och Per-Erik Nilsson, kan summera en god utveckling för de bolag som ingår i gruppen för 2019.

EB Road Cargo

Av årsredovisningen framgår att omsättningen ökat, från 371 miljoner 2018 till 405 miljoner kronor 2019, vilket är en omsättningsökning med 9,1 procent.

Resultatet efter finansiella poster ökade, från 6,2 miljoner kronor 2018 till 10,1 miljoner kronor 2019, vilket är en resultatförbättring med 60 procent. 

Även övriga nyckeltal har haft en positiv förändring. Antalet anställda ökade, från 297 till 305.

Det är framförallt åkeriföretagen inom EB Road Cargo som förbättrat sina resultat till följd av god efterfrågan på bolagens tjänster samt effektiv kostnadskontroll. Bolagen har fortsatt att investera i nya bränsleeffektiva fordon och förbättrat miljöarbetet genom bra förarbeteende. En utbyggnad av terminalen i Jordbro för att öka kapaciteten av omlastning mellan järnväg och lastbil är i det närmaste klar vilket ytterligare bidrar till klimatsmarta lösningar.. 

Under året förvärvades Gadds Åkeri i Visby i enlighet med bolagets planer att ytterligare stärka positionen i Gotlandstrafiken.

EB Lagerhus AB bedriver fastighetsförvaltning samt uthyrning av lager, kontor samt förråd. Bolaget äger fastigheter i Oskarshamn och Linköping.

Under innevarande år har efterfrågan varit fortsatt god med begränsad påverkan av Covid 19. Det är svårt att bedöma effekterna för helåret mot bakgrund av att en del av kunderna nu visar viss nedgång i efterfrågan på bolagets tjänster.