E6 får 1 miljard i vårbudgeten

Publicerad mån, 04/15/2024 - 15:14

Extrapengar till den inflationstyngda vården blev den stora posten i den vårändringsbudget som finansminister Elisabeth Svantesson presenterade på måndagsmorgonen. Därefter var det fokus på kriminalitet, försvar – men också på återuppbyggnaden av E6 vid Stenungsund.

Att bekämpa inflationen har varit finansministerns stora mål det senaste året. Nu har dessa siffror pekat åt rätt håll under ett flertal månader, mycket på grund av sänkta priser på el och drivmedel, och regeringen börjar släppa lite på de finansiella tyglarna.

Vi är inne i en lågkonjunktur, enligt regeringen, och den drivs mycket av svaga bostadsinvesteringar, men också av hushållens något lägre konsumtion. Arbetslösheten stiger och framför allt tar det enligt Elisabeth Svantesson längre tid för en arbetslös att komma i arbete igen. Det rör sig dock inte om några dramatiska försämringar på arbetsmarknaden. Även konkurserna har ökat kraftigt i antal, men finansministern påpekade att de allra flesta företag som går omkull är mycket små och att ganska få människor därför berörs. Som hot mot en kommande förbättring av det ekonomiska läget ser hon utvecklingen i USA där regeringen fortfarande har svårt att få ner inflationen så som man vill. Utvecklingen i USA är något som kan ha en tydlig påverkan på Sverige.

Finansminister Svantesson summerade satsningarna i årets vårändringsbudget till tre områden: välfärden, tryggheten och jobben. Här var ett tillskott på 6 miljarder till regionerna den absolut största enskilda posten. Pengarna ska täcka upp för en del av de underskott som regionerna nu brottas med på grund av ökade kostnader i inflationens spår.

1,4 miljarder satsas också på kriminalvården, som behöver öppna fler fängelseplatser. Skatteverkets, Tullverkets och Kronofogdens arbete för att strypa den kriminella ekonomin får ett tillskott på 260 miljoner kronor, samtidigt som Statens institutionsstyrelse (Sis) får 300 miljoner extra. På försvarssidan märks satsningar på 900 miljoner extra som går till militära förband, 300 miljoner som utgör en del i ett stödpaket till Ukraina och 385 miljoner till civilt försvar.

En av de största posterna är dock den miljard kronor som avsätts för uppbyggnaden av E6 utanför Stenungsund. Vägsträckan, som rasade ihop natten till den 23 september förra året, ska enligt Trafikverket vara återuppbyggd och redo för trafik innan året är slut.

Inom området "jobb och infrastruktur" vill regeringen också sätta lite extra tryck på jobbskapande genom 150 miljoner till sommarjobb för ungdomar samt 167 miljoner till yrkesutbildning. Den sista posten i budgeten som berör transportnäringen är att de 100 extra miljoner som tillförs Klimatklivet. Klimatklivet är ett stöd till investeringar som främjar övergången till fossilfrihet. Det har nyttjats av många åkerier för investeringar i tunga el- och gasfordon, men också för egen utbyggnad av laddinfrastruktur.

Elisabeth Svantesson lyfte under sin presentation också upp underhållsskulden och att infrastrukturen behöver blir ännu mer välfungerande för att människor ska komma i tid till jobbet eller kunna frakta det gods som man behöver. Det är dock i höstbudgeten som de större satsningarna på infrastruktur väntas komma.

Ett område som finansministern inte nämnde och inte verkar ha några extra medel kvar till är byggsektorn. Byggtakten är nu den lägsta på 30 år och konkurserna inom branschen har ökat, liksom varslen.

Elisabeth Svantesson presenterade vårändringsbudgeten under måndagen. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet