Dieselstölderna skjuter i höjden

Publicerad ons, 06/22/2022 - 10:32

Antalet dieselstölder har ökat i takt med att priset skenat och drivmedel blivit allt mer attraktivt för stöldligor. Anmälningarna har mer än fördubblats i år.

Sveriges Radio har granskat situationen och rapporterat om att anmälningarna i vissa regioner hittills uppgår till mer än det dubbla jämfört med samma period förra året. I Uppsala anmäldes fram till april 195 fall, 2020 var det 84. Sveriges Radio säger att branschorganisationer, polisen och försäkringsbolag lyfter fram coronapandemin som en orsak till att siffrorna rakar i höjden. Under pandemin var det svårare för internationella ligor att operera på svensk mark på grund av reserestriktioner. Men höga priser gör förstås också att diesel blir allt mer värdefullt, och årets siffror på anmälda stölder ligger högre än åren före pandemin enligt granskningen.

De flesta stölderna som anmäls klaras inte upp, och det finns troligen ett stort mörkertal. Men polisen uppmanar ändå till att anmäla för att göra det lättare för polisen att få en bild av läget och lägga sitt ”pussel”.