Det gröna skiftet ur lastbilsförarens perspektiv

Publicerad mån, 10/23/2023 - 15:22

Hur är det för en förare att gå från de traditionella diesellastbilarna som har dominerat vägarna i årtionden till de nya eldrivna modellerna? Annette Eilert blandar egna och andra förares erfarenheter i ett försök att komma fram till hur livet utan diesel kan te sig.

I en värld som strävar efter att minska sitt koldioxidavtryck och omfamna en mer hållbar framtid har ellastbilar blivit en symbol för den gröna omställningen inom transportindustrin. Framtiden inom vägtransport har aldrig varit lika komplex som den är nu, men samtidigt har det aldrig funnits ett så starkt engagemang för att förverkliga visionen om en hållbar transportframtid. 

Lastbilstillverkarna lägger ner mycket tid, pengar och engagemang för att guida åkerierna genom elektrifieringsprocessen. Innan ellastbilarna kan integreras i åkeriets verksamhet finns flera viktiga frågor som måste besvaras. Det inkluderar att fastställa om åkeriet har tillgång till en eller flera depåer för laddning och underhåll, om de följer fasta transportrutter eller föredrar flexibilitet, om prioriteringen ligger på just-in-time-leveranser snarare än energikostnader, samt att utvärdera åkeriets nätkapacitet och möjligheten till uppgraderingar vid deras depåer, lastnings- eller lossningsplatser. Som hjälp i detta nya och svårnavigerade universum har smarta analysverktyg utvecklats. De är avsedda att beräkna den elektriska räckvidden för olika transporttyper, identifiera de optimala laddningsplatserna och bestämma vilka rutter som bör elektrifieras och i vilken ordning de bör prioriteras.

Men hur mår de som ska köra fordonen i den här omställningen? Hur stor blir omställningen i de dagliga rutinerna och på lång sikt? Det finns många frågor som behöver besvaras. För att skapa en helhetsbild har jag genomfört intervjuer med lastbilsförare från olika åkerier. Dessutom har jag inkluderat mina egna erfarenheter i ett försök att utforska och kartlägga förarnas personliga åsikter och erfarenheter gällande den gröna omställningen.

Efter att ha sammanställt intervjuerna så framgår det att det finns två tydliga grupper av förare: de som helt enkelt inte är intresserade av att köra ellastbil, eftersom de anser att en väsentlig del av livet som chaffis är upplevelsen av motorljudet, och de som inte kan föreställa sig att gå tillbaka från ellastbilar till fossildrivna, eftersom de trivs med fördelarna som elektrifieringen erbjuder.

Redan i dag har många förare erfarenhet av att köra ellastbil. Det gäller främst dem som kör urbana transporter såsom distributions-, renhållnings- samt kyl- och fryslastbilar där kraven på fordonen är att de ska vara tysta, utsläppsfria och ha låg bullernivå. De flesta är väldigt nöjda med sitt nya fordon och tycker att omställningen har gått problemfritt. Vid introduktionen upplevde några förare att det var mycket information att ta in när det gäller nya rutiner som laddning och skötsel av lastbilen samt även en del nya funktioner och symboler i själva displayen på instrumentpanelen. Att ha koll på batteriernas laddningsnivå upplevdes inte som svårt, men är något som i alla fall behöver göras oftare under en arbetsdag jämfört med att checka dieselnivån.

Att tanka el i stället för diesel eller annat fossilt bränsle upplevdes inte som något speciellt svårt eller krångligt. Möjligtvis var det mindre populärt att behöva vänta något längre tid för att få lastbilen fulladdad innan resan kunde påbörjas igen. Det gäller därför för åkerierna att ha realistiska förväntningar på fordonets räckvidd och anpassa rutterna därefter. Därmed minskar också eventuella problem med att hitta lämpliga laddstationer utefter rutten.

Något som samtliga förare var eniga om att framhålla som en positiv aspekt var den minimala ljudnivån i ellastbilens hytt jämfört med en traditionell lastbil. Efter en lång arbetsdag bakom ratten i en ellastbil upplevde förarna att de var betydligt mindre trötta i huvud och kropp. Det är en intressant observation, eftersom det visar att även små skillnader i ljudnivå kan ha en märkbar effekt på trivsel och välbefinnande. Däremot upplevde flera förare att den låga ljudnivån utanför lastbilen var en betydande källa till stress, särskilt när ellastbilen nästan ljudlöst navigerade genom trånga, urbana områden där människor ständigt är i rörelse. Det kan leda till farliga situationer där människor, ofta fördjupade i sina mobiltelefoner, plötsligt kan kliva rakt ut i vägen. Förarna understryker vikten av att vara mycket försiktig och uppmärksam när de kör i stadsmiljöer. Här har olika säkerhetssystem som ska stötta föraren en stor uppgift att fylla.

I samband med invigningen av Scanias nya batterifabrik i Södertälje i september presenterade Scania även sin senaste innovation, Smart Dash. Denna avancerade förardisplay integrerar nya generationer av kameror, radar och sensorer för att förstärka fordonets säkerhetssystem. Vissa av dessa lösningar har hämtats från personbilarnas värld och anpassats för lastbilar. Med denna nya display tar Scania ett steg framåt för att hjälpa förare att undvika incidenter, särskilt i trånga och hektiska stadsmiljöer. Stefan Dorski, chef för Scania Trucks, påpekar att kundernas förväntningar på säkerhetsfunktioner stadigt ökar. Många har insett värdet av dessa nya system, som inte bara räddar liv utan också ökar produktiviteten och minskar stressen för förarna. Smart Dash kommer att vara tillgänglig för beställning på lastbilar som börjar produceras från början av 2024.

De stora lastbilsproducenterna har nu serietillverkat och sålt helelektriska lastbilar under snart två år. Ännu finns inte elektriska motsvarigheter till alla de modeller som finns på marknaden, men utvecklingen går stadigt framåt. Elektrifieringsresan har påbörjats med lastbilar avsedda för urbana transporter tätt följt av bilar för regionala transporter och nu också fjärrtrafik. Med tanke på de stora tillverkarnas ambitiösa planer så lär det inte dröja många år innan det finns serieproducerade helelektriska lastbilar och arbetsmaskiner för alla tänkbara användningsområden.

Med ny teknologi följer nya utmaningar. Trots de initiala utmaningarna är många förare positiva till övergången. Att sitta bakom ratten på en ellastbil är mer än bara att köra. Det är en resa mot förnyelse och ett sätt att vara en del av den gröna förändringen, samtidigt som det innebär en trivsammare arbetsmiljö. Föraren blir inte bara en navigatör genom trafiken, utan också en ambassadör för hållbarhet. Varje kilometer på vägen blir ett steg mot att minska koldioxidutsläppen på vår planet.

Text: Annette Eilert
Foto: Scania, Dan Boman
Artikeln är publicerad i Svensk Åkeritidning nr 5 2023.
 

Annette Eilert
Gör: Frilansande motorjournalist med fokus på tunga lastbilar.
Från: Uppväxt på pappa Görans åkeri i Södertälje. Bor numera i Småland. 
Erfarenhet: Kört lastbil i 30 år i Norden och andra europeiska länder. Tidigare anställd på Scania R&D i Södertälje som testförare (men gillar andra märken också!).

Det mest påtagliga med en ellastbil från förarens synvinkel är tystnaden. En ovan känsla som vissa fasar för men som många som provat inte vill vara utan.