Destination Gotlands prishöjningar skapar irritation bland åkerier

Publicerad ons, 08/21/2019 - 09:42

Med extremt kort varsel inför Destination Gotland i två steg prishöjningar för både gods och passagerare. Prishöjningen har skapat irritation både bland åkerier och inom näringslivet som helhet, eftersom den sker med kort framförhållning.

Gotlandstrafiken

Med extremt kort varsel inför Destination Gotland i två steg prishöjningar för både gods och passagerare. Priset per längdmeter för lastbärare (till exempel lastbilar, släpvagnar, trailrar och växelflak) höjs i slutet av augusti i år, från 126 kronor till 132 kronor per meter, och till 145 kronor per meter i januari 2020. Det innebär en sammanlagd prishöjning på 15 procent. Prishöjningen har skapat irritation både bland åkerier och inom näringslivet som helhet, eftersom den sker med kort framförhållning.


Även priserna för passagerare kommer att höjas.

Skälet till prishöjningarna är att Destination Gotland ska kunna uppnå målet i den nya klimatlagen vilken bland annat innebär att inrikes trafik ska minska sina koldioxidutsläpp med 70 procent senast 2030. Därmed fortsätter Destination Gotland sitt miljöarbete mot en klimatneutral färjetrafik. Under våren sattes gasfärjan M/S Visborg i trafik och avsikten är att utöka med ytterligare ett gasfartyg för att säkerställa att miljömålen uppnås. 

Investeringarna kommer skapa höjda driftkostnader av fartygen vilket gör att Destination Gotland genomför denna prisförändring av gotlänningars och godsets baspriser som har legat på samma nivå sedan 2012.

- Vi förstår om såväl resenärer som godsaktörer känner av prisjusteringarna och vi hoppas på förståelse att investeringarna behövs för att vi ska klara av klimatomställningen och arbeta för en hållbar Gotlandstrafik, säger Christer Bruzelius, vd i Destination Gotland. Vi har inte råd att låta bli att investera i klimatet och vi hoppas att alla är med på resan mot en klimatneutral färjetrafik till och från Gotland.


Magnus Lindby är åkeriföretagare på Gotland och även ordförande i den regionala åkeriföreningen Sveriges Åkeriföretag Gotland. 


- Prishöjningarna på sammanlagt 15 procent skapar stor irritation bland åkerier på Gotland och bland åkerier på fastlandet som trafikerar Gotland, säger Magnus Lindby till Svensk Åkeritidning. Åkeribranschen har förståelse för att Destination Gotland och Rederi AB Gotland behöver höja sina priser för att täcka sina investeringar för en miljövänligare färjetrafik. Men det är helt oacceptabelt att informationen om prishöjningen går ut med extremt kort framförhållning. Det innebär att åkerier har mycket små möjligheter att i sin tur justera befintliga fraktavtal med sina kunder innan prishöjningen träder i kraft. Därmed förlorar åkerier stora belopp fram tills fraktavtalen hunnit justerats.


Även Björn Widerström, vd i Gotlands Bilfrakt, är kritisk till Destination Gotlands prishöjning med kort varsel.

Gotlands Bilfrakt är ett av de större åkerierna som via DB Schenker bedriver godstransporter med lastbil mellan Gotland och fastlandet.


- Vi förstår att Destination Gotland behöver höja sina priser för att täcka investeringar i miljövänligare färjor, säger han till Svensk Åkeritidning. Men det är helt oacceptabelt och bristande affärsmässighet att prisjusteringen sker med så här kort framförhållning. Destination Gotland har känt till de aviserade prisjusteringar under några månaders tid, men först nu går de ut offentligt med detta. 


Björn Widerström förklarar att Gotlands Bilfrakt inte har några direktavtal med varuägare – istället är det DB Schenker som gör upp fraktavtalen med varuägarna. 


- Prisjusteringar mellan åkerier/speditörer och transportköpare sker normalt en gång per år, säger han. Prisjusteringarna för kommande år är i de flesta fall redan färdigförhandlade och det blir en jätteutmaning att få ut de höjda färjepriserna gentemot transportköpare. I ett inledningsskede innebär detta att åkerinäringen förlorar stora pengar.