Dagab driftsätter första helelektriska Scanialastbilen

Publicerad fre, 06/18/2021 - 08:32

Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab inleder dagliga livsmedelsleveranser till flera butiker i Stockholmsregionen med Scanias första serietillverkade och levererade helelektriska tunga lastbil i Sverige, och en helt ny laddhybrid.

Sedan tidigare har Scania och Dagab ett samarbete inom elektrifiering av tunga transporter. Nu tas nästa steg i samarbetet, när Dagab driftsätter helelektriska tunga fordon för matleveranser till butiker.

– Elektrifierade varutransporter är ett viktigt led i vår strävan efter helt fossilfria transporter och en verksamhet med nettonollutsläpp senast 2030. Det här innebär ännu ett steg på den resan, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Det handlar om två distributionsfordon som nu tas i trafik, Scanias nya laddhybrid samt Scanias nya helelektriska lastbil, som är företagets första serietillverkade helelektriska fordon. Med en optimerad laddstrategi kan Dagab leverera mat till butiker med dessa fordon utan att göra avkall på tillgänglighet och effektivitet.

Båda fordonen kan köra tyst och helt utsläppsfritt. De två bilarna utgår från Dagabs lager i Jordbro, där varje lastbil dagligen levererar livsmedel till 5–10 butiker. Det handlar om 5 rutter på en sträcka om cirka 300 kilometer. Laddning kan ske både på hög effekt (130 kW) vid lastporten, och med lägre effekt (25 kW) på natten.

– Nu skaffar vi oss ännu mer kunskap om effektiva logistikmönster och hur vi kan använda fordonen på bästa sätt. Batterikapaciteten påverkar räckvidden och här gäller det att finna lämpliga laddlösningar och placeringar för att klara transporterna. Det ska också bli spännande att se hur kylaggregatet påverkar batteriet och därmed räckvidden, säger Helena Blom som är transportchef på Dagab.

De inblandade är överens om hur man bäst lyckas med elektrifieringen.

– Omställningen med elektrifiering är många gånger mer komplex än den verkar då publik laddinfrastruktur för tunga fordon helt eller delvis saknas. Den utmanar grunderna i ett traditionellt och välfungerande transportsystem. Tekniken och elfordonen finns redan. Men det kräver ett betydligt närmare samarbete mellan flera aktörer inom näringslivet, och även staden, för att kunna utveckla smarta stadslösningar i praktiken, säger Jessica Björkquist, senior produktchef inom hållbarhet på Scania Sverige.

Dagab ska nu köra vissa av sina leveranser med en helelektrisk lastbil och en laddhybrid.