Covid-19 skapar obalans hos APM Terminals

Publicerad ons, 03/18/2020 - 08:56

Den obalans som råder mellan import och export skapar utmaningar för svenska företag. Flera rederier ökar nu flödet av tomma container till Göteborg och de oceangående fartyg som trafikerar Göteborg anlöper fortsatt varje vecka som normalt.

Det framgår av pressinformation från APM Terminals Gothenburg.

Från och med förra veckan och framåt, dubbleras inflödet av tomcontainrar till Göteborg jämfört med normalt. Den största delen av de containrar som används för export, kommer i vanliga fall via Sveriges importflöden.

- Obalansen som finns mellan minskad import och stort behov av export är fortsatt den största utmaningen för våra kunder, säger Magnus Lundberg, kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg. Vi ser samtidigt att alla rederier gör sitt bästa för att maximera såväl importen som exporten till Sverige utifrån sina förutsättningar.


De tomcontainrar som nu skeppas till Göteborg, kommer från andra delar av Europa där det finns ett överskott. Genom det stora linjeutbud som finns i Göteborg, finns bättre möjligheter att styra flöden hit, och Göteborg är i och med storleken mindre känsligt än andra hamnar i Sverige.

- Vi följer utvecklingen noga och är hela tiden i tät dialog med våra kunder för att vara flexibla och anpassa oss till rådande förutsättningar, önskemål och prioriteringar, säger Magnus Lundberg. Totalt sett ser vi en viss minskning av volymerna de närmaste veckorna samtidigt som vi är beredda på en ökning när hamnarna i Kina återgår till ett normalläge.