Circle K förlänger 22-årigt avtal med Sveriges Åkeriföretag

Publicerad tors, 06/17/2021 - 23:49

Sveriges Åkeriföretag och Circle K har valt att förlänga sitt mångåriga samarbetsavtal, trots att avtalet går ut först 2022.

Circle K har varit partner till Sveriges Åkeriföretag sedan 1999.

– Vi är väldigt glada över att få fortsatt förtroende att samarbeta med Sveriges Åkeriföretag och deras medlemmar. Med 22 år i bagaget känner vi varandra väl och vi vet båda att långsiktigt hållbara transporter kräver kunskap och planering. Effektiv planering och samverkan med våra kunder ger en minskad miljöbelastning. Där är våra säljare med sin djupa och breda kompetens en stor tillgång för medlemmarna i Sveriges Åkeriföretag, säger Helena Fornstedt, Director B2B & Card sales på Circle K. 

Koldioxidutsläppen från vägtransporter ske enligt Sveriges klimatmål reduceras med 70 procent till år 2030 och netto noll till år 2045. Därför arbetar Circle K hårt för att minska beroendet av fossila drivmedel och är i dag störst på förnybara drivmedel.

– För att nå Sveriges högt ställda klimatmål är en hållbar utveckling av transportsektorn helt avgörande. Vår hållbarhetscertifiering, Fair Transport, är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen. Samarbetet med Circle K är en viktig del i det arbetet för våra medlemmar, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag.