Börjes har öppnat filial i Norge

Publicerad fre, 01/14/2022 - 09:25

Börjes Logistik & Spedition har i flera år bedrivit trafik i Norge. Vid årsskiftet öppnade företaget en filial i Drammen, en investering som ska göra det möjligt att utveckla Norgetrafiken ytterligare.

– I samband med ett utökat kunduppdrag får vi nu möjlighet att växa mer på Norge och då vill vi etablera oss nära marknaden. Vi har genom vår verksamhet i Tyskland sett hur viktigt det är med en fysisk närvaro. Norge är precis som Tyskland en viktig handelspartner för Sverige och det transporteras mycket gods mellan länderna. Med en närvaro i dessa länder skapar vi bra förutsättningar för att öka våra affärer, säger Magnus Krantz, vd på Börjes Logistik & Spedition AB.

Kjell-Ove Ødegård har rekryterats som logistiker till den nya filialen.

– Med Kjell-Ove får vi den kompetens som krävs för att bedriva trafik över hela Norge, något som annars kan vara mycket utmanande, inte minst vintertid.

I och med etableringen kan företaget enligt Magnus Krantz nu erbjuda kunder kvalitativa stycke- och partigodstransporter över hela Norge. Inom koncernen ryms också Emotion Logistics AB, Börjes Miljötransporter AB och Börjes Speciallogistik AB. Bolagen omsätter tillsammans omkring 500 miljoner kronor och har omkring 225 anställda i Sverige, Norge och Tyskland.