Biogas kan ställa om transportsektorn i EU – det här krävs

Publicerad fre, 11/13/2020 - 13:30

Sverige och övriga Norden är världsledande inom produktion och användning av biogas. Nu knackar resten av Europa på dörren och vill veta hur den nordiska modellen kan bidra till omställningen av transportsektorn. Men det saknas fler politiska pusselbitar, kontaterade Energigas Sverige och flera andra organisationer vid ett webbinarium där EU-parlamentariker från flera länder deltog.

Det finns fortfarande regulatoriska hinder som står i vägen för en europeisk satsning på biogas som drivmedel. Syftet med gårdagens webbinarium var att få upp frågan på agendan i Bryssel. 

– Trots alla ansträngningar från EU:s politiker och beslutsfattare minskar inte växthusgasutsläppen från transporterna i EU. Det är nu hög tid att se över regelverket och påbörja omställningen på riktigt. Varje gram fossil koldioxid som släpps ut i atmosfären idag försämrar våra chanser att nå Parisavtalets mål. Utsläppsminskningarna måste börja nu och här har biogasen en jätteviktig roll att spela, säger Maria Malmkvist, vd för branschorganisationen Energigas Sverige, som var medarrangör till webbinariet.

Huvudarrangör var den europeiska biogasorganisationen EBA, tillsammans med Heidi Hautala, EU-parlamentariker från Finland. 

– Vi behöver inte fråga oss varför biogasanvändningen måste öka, utan hur. Potentialen finns där och biogasproduktionen kan skalas upp snabbt. Vi har sett de goda exemplen från de nordiska länderna. Nu behöver vi jobba tillsammans för att ge kommissionen en chans att sätta en rättvis spelplan för utvecklingen av biogas inom transportsektorn. Här finns stora möjligheter inom bland annat EU:s gröna giv. Vi har också sett här i dag att det finns biogassupporters från alla partikonstellationer i parlamentet – det är också viktigt. Jag ser fram emot någon form av nätverk där alla aktörer ingår, sa Heide Hautala under webbinariet. 

Energigas Sverige och de övriga nordiska biogasorganisationerna, som också var medarrangörer till webbinariet, släpper nu sina gemensamma nordiska ställningstaganden i ett så kallat position paper. I det beskrivs det nordiska framgångsexemplet, och politikerna i Bryssel uppmanas till framför allt tre centrala åtgärder som alla hänger ihop inom ramen för EU:s gröna giv:

  • I EU:s Strategi för hållbar och smart mobilitet: Erkänn biogas som en viktig lösning för en snabbare omställning av transportsektorn och ett kostnadseffektivt sätt att nå de globala hållbarhetsmålen.
  • I EU:s regelverk kring koldioxidnormer för fordon: Inkludera klimatnyttan av biogas och andra avancerade förnybara drivmedel. Att styra enbart utifrån koldioxidutsläpp vid avgasröret har inte räckt som instrument för att minska transportsektorns utsläpp, och kommer inte räcka framöver.
  • I direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen: Ställ ökade krav på medlemsstaterna att tillhandahålla infrastruktur för både el och gas, och säkerställ att infrastrukturen i allt högre utsträckning används för distribution av förnybar el och gas.

– Forskningen har länge varit på det klara med att biogas får toppbetyg när det gäller att ställa om transportsektorn. EU-kommissionens egna gemensamma forskningscentrum (JRC) visade nyligen att klimatnyttan av att använda biogas som drivmedel ligger på samma nivå som förnybar elektricitet. Med gödsel som råvara, kan utsläppen till och med bli negativa. Det här är hårda forskningsfakta. Tyvärr återspeglas det inte i EU:s transportpolitik. Det borde det såklart göra, säger Maria Malmkvist.