Bergheden vill ha ministersvar om konkurrensutredning

Publicerad tis, 02/11/2020 - 09:29

Den moderate riksdagsmannen och ledamot i riksdagens trafikutskott, Sten Bergheden, har ställt en fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth om den utredning om stärkt konkurrenskraft för svensk åkerinäring som riksdagen beslutade om 2017. 

I sin fråga konstaterar Sten Bergheden att riksdagen den 19 april 2017 tog ett beslut om ett tillkännagivande till regeringen att tillsätta en utredning för att skyndsamt stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft.


- Regeringen har ännu inte tillsatt denna utredning eller genomfört tillkännagivandet och därmed inte genomfört det som trafikutskottet och riksdagen har beslutat om, framhåller Sten Bergheden. Det har nu snart gått tre år efter beslutet. Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth om när konkurrenskraftsutredningen för Sveriges åkerier kommer  att tillsättas och därmed uppfylla riksdagens tillkännagivande?