Bellman ökar omsättningen rejält

Publicerad ons, 11/17/2021 - 10:08

En närapå fördubblad nettoomsättning och tillväxt i alla bolag är facit när anläggningskoncernen Bellman Group summerar det tredje kvartalet. Omsättningssiffrorna påverkas rejält av förvärvet av Norrvidinge, men drivmedelspriserna och ett flitigare nyttjande av underentreprenörer drar ner resultatet.

– Vi är tillbaka på pre-pandeminivåer och ser en stark återhämtning inte minst inom vår åkeriverksamhet, säger koncernens vd Håkan Lind.

Nettoomsättningen ökar med 94,4 procent under kvartalet jämfört med föregående år, vilket främst beror på förvärvet av Norrvidinge. EBITDA, före jämförelsestörande poster, ökade 23,4 procent till 76,7 miljoner kronor under samma period. Däremot minskade lönsamheten, vilket förklaras av att den starka efterfrågan inneburit ett ökat nyttjande av underentreprenörer, i kombination med högre bränslepriser. Resultatet landade på 6,6 miljoner, mot 19,3 förra året.

– Vi upplever att vår förvärvsmodell står sig stark och fortsatt finns ett stort intresse från andra bolag att bli en del av Bellman Group, säger Håkan Lind.