Bellman ökar både omsättning och resultat

Publicerad mån, 02/24/2020 - 09:04

Bellman Group redovisar en omsättning för 2019 på 1,76 miljarder kronor, vilket är. En ökning med hela 61 procent jämfört med 2018. Bellman Group redovisar ett EBITDA-resultat (resultat före räntor, skatter och avskrivningar för 2019 på 214 miljoner kronor, vilket är en förbättring med hela 105 procent jämfört med föregående år.

Bellman

Det framgår av Bellman Groups årsbokslut för 2019 som nu har offentliggjorts.

Förra året genomförde Bellman Group ett större förvärv. Det skedde den 31 januari 2019 då Samgräv Holding förvärvades. Omsättningen för Samgräv Holding uppgick 2019 till 231,9 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat på 19,0 miljoner kronor.


- 2019 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Bellman Group, säger Håkan Lind, vd i Bellman Group. De stora svenska infrastrukturprojekten som exempelvis Förbifart Stockholm och Västlänken Göteborg gynnar vår verksamhet. Detta har under året särskilt haft positiv påverkan på VSM som ökade omsättningen med nära 30 procent. Vi förvärvade Samgräv i januari och stärkte därmed vårt fotfäste i Västsverige.