Bellman köper Bröderna Öhman i Norrbotten

Publicerad tis, 06/14/2022 - 15:06

Bellman Group fortsätter sin förvärvsresa. Nu tar koncernen sikte norrut genom köpet av samtliga aktier i Bröderna Öhman AB.

Bröderna Öhman bildades 1981 och har ett heltäckande tjänsteutbud inom entreprenad, schaktning, krossning, bergsprängning, väg- och järnvägsbyggnationer samt massförflyttning. Under räkenskapsåret 2021 omsatte bolaget 288 MSEK, med ett rörelseresultat efter avskrivningar om 41,5 MSEK. Köpeskillingen uppgår till 276 MSEK varav 40 procent återinvesteras. En tilläggsköpeskilling kan komma att utgå enligt särskilda villkor.

Norrbotten är en region i stark expansion i och med flera stora industriinvesteringar och genom sitt heltäckande erbjudande är Bröderna Öhman enligt Bellman Group ett av få företag som kan ta sig an stora projekt i regionen.

– Att Bellman Group genom förvärvet av Bröderna Öhman får ett fäste i norra Sverige känns otroligt spännande och vi ser mycket fram emot att utöka samarbetet i den delen av Sverige. En region som för närvarande är oerhört expansiv med många stora och spännande satsningar där Bröderna Öhman redan har en hög marknadsandel. Samtidigt ser vi fram emot att kunna stötta Bröderna Öhman i deras satsning som en nationell aktör. Vi delar framtidsvisioner och värderingar med Bröderna Öhman vilket är en mycket bra start på ett samarbete, säger Magnus Persson, vd på Bellman Group.

Bröderna Öhman har för närvarande 90 maskiner och 70 anställda.

– Att tillsammans med de andra dotterbolagen i Bellman Group kunna fortsätta att vidareutveckla och leverera heltäckande lösningar till de mest komplexa, största och högprofilerande projekten i Sverige ser vi som en fantastisk möjlighet för oss och för Bellman Group, säger Thomas Öhman, grundare och vd på Bröderna Öhman.

Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande.