Bellman Group förvärvar Ivarssons Entreprenad

Publicerad tors, 12/17/2020 - 10:41

Bellman Group AB tecknade igår avtal om förvärv av Ivarssons Entreprenad i Göteborg AB, ett mark- och anläggningsföretag som i huvudsak verkar i Göteborgsregionen. Ivarssons Entreprenad samarbetar redan idag med några av koncernens dotterbolag i projekt relaterade till Västlänken och förvärvet stärker Bellman Groups position i Göteborgsregionen ytterligare, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Köpeskillingen uppgår till 98,5 MSEK varav 31,3 MSEK utgörs av aktier i Bellman Group och 67,2 MSEK betalas kontant.

Ivarssons Entreprenad utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten och är även specialiserade inom områden såsom djupa schakter och marinrelaterade uppdrag med fokus på stabilitetshöjande åtgärder och erosionsskydd. Maskinparken innehåller ett 50-tal band- och hjulmaskiner med räckvidd upp till 30 meter. Bolaget sysselsätter 40 medarbetare och omsättningen för verksamhetsåret 2019/2020 uppgick till 60,3 MSEK.

Med förvärvet av Ivarssons Entreprenad tar Bellman Group ytterligare ett steg i strategin att skapa en heltäckande leverantör till bygg- och anläggningsbranschen med unika möjligheter att utgöra en partner till totalentreprenörer inom till exempel stora infrastrukturprojekt, som Västlänken.

– Vi är väldigt glad över att Ivarssons Entreprenad med sin erkänt kompetenta personal vill ansluta sig till vår grupp och vi ser fram emot ett fortsatt spännande samarbete, framför allt i Göteborgsregionen, säger Håkan Lind, VD Bellman Group.

Ivarssons Entreprenads historia sträcker sig tillbaka till 1958 och sedan 1988 ägs bolaget av bröderna Mårten och Mikael Ivarsson vilka båda kommer att arbeta kvar i bolaget. Mikael Ivarsson ska också ingå i Bellman Groups koncernledning från och med 2021.

– Vi är övertygade om att vi genom försäljningen av Ivarssons Entreprenad till Bellman Group har hittat den bästa ägaren till vårt företag. Jag och Mårten kommer fortsätta att driva och expandera bolaget men nu tillsammans med de andra dotterbolagen i Bellman Group och samtidigt få det stöd som krävs i form av exempelvis finansiell stabilitet och support kring central administration, processer och IT-stöd, säger Mikael Ivarsson.