Batterier kan återvinnas snabbare och bättre

Publicerad ons, 10/13/2021 - 10:24

När samhället elektrifieras ökar mängden förbrukade batterier som måste hanteras. Nu har forskare vid KTH utvecklat en metod för att återvinna värdefulla metaller ur förbrukade litiumbatterier.

Går det att utvinna metallerna ur ett litiumbatteri på halva tiden mot vad som normalt behövs? Ja. Forskare vid KTH har lyckats. Dettusom med hjälp av syror som finns i många vanliga hem världen över.

I en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats i tidskriften Green Chemistry visar KTH-forskaren Xiong Xiao, postdoc vid avdelningen för fiber- och polymerteknologi på KTH, att det fungerar utmärkt med hjälp av ultraljud.

– Vi utför metallutvinningen på halva tiden jämfört med vad som normalt behövs och vi får ut mer metalljoner än vad man normalt rapporterar i vetenskaplig litteratur. Vi gör det dessutom med svaga syror som ättiksyra och citronsyra i stället för svavelsyra, vilket är gynnsamt ur alla perspektiv när det kommer till både arbetsmiljö och hållbar utveckling, säger Xiong Xiao i ett pressmeddelande från KTH.

Forskarna har jobbat med världens vanligaste litiumjonbatterier, sådana som finns i elbilar och smarta telefoner. De går under namnet NMC-batterier och innehåller förutom litium även nickel, kobolt och mangan. Forskarna har i vissa fall lyckats få ut så mycket som 99 procent av metallinnehållet i batterierna.

– Xiong Xiaos upptäckt är att hon med hjälp av ultraljud lyckats avlägsna behovet av kemikalier som man normalt använder, starka syror som är näst intill ohanterbara. Hon har genom omfattande studier kunna se vid vilka temperaturer och koncentrationer av de snällare syrorna som ultraljudet bäst hjälper till med utvinningen, säger Richard Olsson, forskarkollega och universitetslektor på avdelningen för fiber- och polymerteknologi.

Richard Olsson menar också att forskare och utvecklare av batterier nu kommer att kunna förbättra processen framöver genom att laborera med olika grader av intensitet och frekvens i ultraljudet.

Xiong Xiaos arbete är en del av PERLI (Processer för effektiv återvinning av litiumjonbatterier) projekt 48228-1 som finansieras av Energimyndigheten. Ytterligare en finansiär är batteriföretaget Northvolt.

Xiong Xiao i labbet.