Automatik förenklar redovisningen av klimatdata

Publicerad fre, 12/17/2021 - 15:59

Maserfrakt i Borlänge är ett av transportföretagen i landet som kommit längst med klimatredovisning med hjälp av verktyget SÅ Klimat Calc. Sedan någon månad tillbaka använder man också automatisk inrapportering av drivmedelsförbrukningen.

– Vår målsättning är att alla kunder ska kunna få en klimatredovisning för varje utförd tjänst direkt på fakturan. Men det är fortfarande en bit kvar innan det blir verklighet, säger Annika Brandt, kvalitets- och miljöchef på maskin- och transportkoncernen Maserfrakt.

Annika Brandt är med sina drygt 20 år i företaget väl förtrogen med utmaningen att utveckla en fungerande och korrekt klimatrapportering i ett transportföretag.

– Det är ett stort antal uppgifter som vi måste samla in och sammanställa för att göra en korrekt klimatredovisning. SÅ Klimat Calc är ett utmärkt verktyg att använda för kundrapporter. I år har vi börjat få automatisk rapportering om tankningar och drivmedelskvaliteter direkt in i systemet från vårt transaktionssystem och från våra viktigaste drivmedelsleverantörer. Det underlättar naturligtvis väldigt mycket.

Annika Brandt

En klimatredovisning består av många olika komponenter. Dels handlar det om typen av bränsle som bilen använder för tjänsten. Hur stor är koldioxidreduktionen för bränslet?  Det handlar också om drivmedelsförbrukningen för själva tjänsten. Vilket arbete har utförts? Hur långt har bilen kört? Vilken typ av släp är bilen kopplad till för det aktuella uppdraget? Vilken är fyllnadsgraden? Alla de nödvändiga uppgifterna sammanställs i SÅ Klimat Calc och kan användas för egna utvärderingar inom transportföretaget och för redovisningen till kund.

Hittills har omkring 25–30 av Maserfrakts 200 största kunder begärt att få klimatredovisningar. Målet är att uppgiften om klimatbelastning ska finnas på alla fakturor, säger Annika Brandt.

– Då handlar det om verklig förbrukning av fossilfritt bränsle och inte några uppskattningar mellan tumme och pekfinger. Vårt nya transportsystem som kommer att införas stegvis under 2022 kommer att bli en viktig del i detta.

Liksom övriga transportföretag som en gång startades som ordercentraler eller LBC:er, så har koncernen en stor bredd i sin verksamhet. Den är inriktad på både distribution och anläggning. Maserfrakt bedriver sin verksamhet med sammanlagt omkring 830 bilar och 660 maskiner i ett område som främst täcker Dalarna, Hälsingland och Gästrikland. Transporterna sker över hela landet och över 300 åkerier är delägare. Omsättningen är cirka 2,3 miljarder kronor.

Totalt använde delägarnas maskiner och fordon 52 procent fossilfritt bränsle förra året, en relativt sett hög grad av fossilfrihet som främst uppnåtts med hjälp av fossilfri HVO100 och annat dieselbränsle med hög inblandning av fossilfria råvaror.

I dagsläget har Maserfrakt tre bilar som går på biogas. Ytterligare åtta är beställda och koncernen har dessutom fått ansökningar om bidrag till 30 biogasdrivna lastbilar godkända genom det så kallade klimatklivet. Det innebär att staten ger bidrag till en del av den merkostnad investeringen i en biogasbil innebär. Koncernen förbereder sig dessutom för en vätgassatsning (läs mer om planerna för framtida fossilfria transporter i artikeln här intill).

Maserfrakt är en av elva delägare i TRB, som har mer än 120 anslutna tankstationer över hela landet. En stor del av tankstationerna ägs och drivs av transportföretagen i nätverket. Men även stora externa leverantörer som bland annat Preem (SÅIFA) och gasleverantören Gasum har anslutit sig till TRB:s nät.

Sedan i början på året har man tagit emot rapporter från de egna tankstationerna och de större drivmedelsleverantörerna inom TRB-nätet med uppgifter om tankad volym och bränslekvalitet. Uppgifter förs direkt in i SÅ Klimat Calc. Det har skett med hjälp av programvarukopplingar till bränsleleverantörerna som ingår i Transportörsnätverket TRB:s nätverk.

Att det är företagen i TRB:s stationsnät som är först ut med kopplingar till SÅ Klimat Calc är kanske inte så förvånande. TRB utvecklade den metod för drivmedelsuppföljning som är grunden för klimatredovisningssystemet.

Men fortfarande finns inte tillräckligt många anslutna stationer över hela landet för att direktrapporteringen till SÅ Klimat Calc ska bli heltäckande. Annika Brandt önskar att fler drivmedelsföretag skaffar kopplingar till SÅ Klimat Calc så att den manuella hanteringen till slut helt kan tas bort.

Maserfrakt har nyligen också anslutit sig till den internationella organisationen CDP (Tidigare ”Carbon Disclosure Project”, men idag används förkortningen som egennamn på organisationen). CDP utvecklar enhetliga rapporteringssystem för hållbarhet och klimatpåverkan och medlemmarna är främst internationella storföretag och deras underleverantörer samt städer runt om i världen. Ett viktigt syfte är att utveckla enhetliga metoder för klimatrapportering. Företagen förser exempelvis sina kunder och investerare med uppgifter om hur klimatanpassade de är genom CDP:s portal.

CDP är alltså främst en lösning för att presentera data, medan SÅ Klimat Calc används som ett verktyg för att ta fram uppgifter om hur klimatanpassat företaget är.

 

Text: Mats Udikas

Foto: Maserfrakt

Artikeln är publicerad i Svensk Åkeritidning nr 8 2021.