Ansöker om att bygga nätverk med 44 nya laddstationer för tunga fordon

Publicerad fre, 05/06/2022 - 09:01

44 laddstationer är målsättningen när Volvo Lastvagnar och OKQ8 söker medel från Energimyndigheten för att etablera ett nytt nätverk av publika laddstationer för tung trafik.

OKQ8 har med Volvo Lastvagnars hjälp ansökt om medel från Energimyndighetens initiativ ”Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter” i syfte att kraftigt accelerera etableringen av laddplatser. Målsättningen är 44 laddstationer som tillsammans ska innehålla fler än 90 laddpunkter. Av de 44 laddstationerna förväntas 29 finnas hos Volvo Lastvagnar och bolagets återförsäljare runt om i landet och 15 vid OKQ8:s anläggningar.

Laddstationerna och relaterade laddtjänster kommer vara publikt tillgängliga för alla tunga fordon oavsett tillverkare. Laddplatserna utrustas med 2–4 laddpunkter med vardera 350 kW kontinuerlig effekt. Antalet laddstationer ska anpassas till platsens beskaffenhet och den mängd trafik som förväntas ha behov av laddning i området de närmaste fem åren. 

Det föreslagna nätverket möjliggör elektriska transporter mellan alla logistiskt viktiga punkter i Sverige och avståndet mellan laddpunkterna är betydligt kortare än räckvidden för dagens tunga elfordon, menar OKQ8.

Besked om eventuellt stöd från Energimyndigheten förväntas i juni månad. Vid positivt utfall från ansökan samt att övriga förutsättningar faller på plats kommer laddstationer för tung trafik att tas i drift under 2023.

Det blir allt mer möjligt att ta sig runt i Sverige med tunga elfordon.