Allt fler laddstationer med stöd från Klimatklivet

Publicerad fre, 04/19/2024 - 11:14

Antalet laddstationer som får stöd från Klimatklivet ökade kraftigt under 2023. De 823 miljoner kronor som beviljades i stöd beräknas ge 56 900 nya ladduttag för personbilar och tyngre fordon.

Regeringen har förstärkt i höstas stödet till laddinfrastruktur i Klimatklivet med 1,4 miljarder kronor för åren 2023–2025, och i vårändringsbudgeten plussade man på med ytterligare 100 miljoner. Antalet laddstationer som fått stöd från Klimatklivet har enligt en lägesbeskrivning som Naturvårdsverket lämnat till regeringen ökat markant jämfört med tidigare år.

– Klimatklivet bidrar till en bred utbyggnad av laddinfrastruktur i hela landet och för hela samhället. Med investeringsstödet kan många fler aktörer vara med och bidra till elektrifieringen än vad som varit möjligt utan stöd, säger Axel Nekham, chef för enheten för laddinfrastruktur i Klimatklivet.

Hittills har över 180 000 ladduttag/laddpunkter beviljats stöd genom Klimatklivet. De flesta av dessa, 142 500 laddpunkter, är laddning för boende och anställda. Det är också denna kategori som ökat mest under 2023. 

Viktigt för elektrifieringen är också de publika laddstationerna som behövs för att möjliggöra längre resor med elfordon. Hittills har 15 900 laddpunkter vid publika laddstationer fått stöd från Klimatklivet.

– Laddinfrastrukturen behöver fortsätta byggas ut för att elektrifieringen ska kunna genomföras och den är avgörande för omställningen till fossilfria transporter. Därför är det glädjande att se att efterfrågan på stöd till laddinfrastruktur fortsätter att öka efter snart tio år. I den senaste anbudsomgången för publik laddinfrastruktur i Klimatklivet ser vi nytt rekord med över 700 ansökningar som tillsammans ger stöd på cirka 1,6 miljarder kronor, säger Axel Nekham.

Antalet laddare för tunga fordon är förstås mycket färre än för personbilar, men ändå på kraftigt uppåtgående. I onsdags närvarade Svensk Åkeritidning vid en invigning av en ny laddstation hos Wist Last & Buss i Boländerna, Uppsala. Det är den senaste stationen i det nätverk av 41 laddstationer för tunga fordon som Volvo Lastvagnar, OKQ8 och Skellefteå Kraft just nu bygger. Denna utbyggnad sker dock med direkt stöd från Energimyndigheten, och inte Klimatklivet (Klimatklivet administreras av Naturvårdsverket). Flera andra aktörer bygger liknande nationella eller regionala nätverk.

Bildtext:

Fredrik Paulsen på Wist Last & Buss testar att laddningen efter att den nya stationen i Uppsala blivit invigd under onsdagen.

Fredrik Paulsen på Wist Last & Buss testar laddningen efter att den nya stationen i Uppsala blivit invigd under onsdagen. Foto: Mats Hellström