Alla ska med när LBC Frakt växlar upp

Publicerad ons, 02/03/2021 - 12:50

Strax före jul meddelade värmländska LBC Frakt att man blivit den första lastbilscentralen i landet där alla åkerier anslutit till Fair Transport. En milstolpe i verksamheten, men viljan att driva branschen i en hållbar riktning har funnits längre än så.

År 2030 är ett ganska kort perspektiv att ställa om för en näring som alltid har behövt förlita sig på fossila bränslen för att kunna utföra sitt arbete. För att lyckas behövs både vilja och en genomtänkt färdplan, menar Lars Reinholdsson som är vd på LBC frakt.

– Jag har själv jobbat med de här frågorna i många år, bland annat inom Schenker. Men även LBC Frakt har arbetat länge med hållbarhet. Sedan har det intensifierats de senaste åren då vi tagit fram en egen färdplan. Vi märker att samhället också ställer allt mer krav och det tycker vi att vi ska kunna svara upp mot.

Bland företagets senaste investeringar finns en biogasdriven schaktbil (den första i världen enligt bolaget), en drivmedelsanläggning med bara fossilfria drivmedel, en sorteringsanläggning för avfall från både den egna verksamheten och kunder samt en solcellsanläggning på taket som ska driva både terminal och elbilar framöver. För att kunna få stöd för hållbara investeringar från exempelvis Klimatklivet behöver ett företag kommunicera vad som gjorts på hållbarhetsområdet. I höstas tog LBC Frakt det arbetet ett steg längre genom att i en reklamkampanj uppmana transportköpare att syna både dem själva och andra transportaktörer i sömmarna.

– Vi har gjort en hel del genom åren för att bli mer hållbara, men vi har inte berättat om det tidigare, inte lyckats förpacka det på ett tydligt sätt. Så vi tog hjälp av en lokal reklambyrå för att ta fram ett koncept som tydliggör vad vi gjort det senaste året och vad vi planerar att göra framöver. Det var ett helt nytt grepp för oss, säger Lars Reinholdsson.

Han menar att besluten varit ganska lätta att ta. Men att det kanske ändå funnits en farhåga att man skulle stöta på motstånd hos vissa åkerier, inte minst när kravet om att ansluta till Fair Transport dök upp.

– Vi tänkte ändå att det blir lite ihåligt om bara LBC Frakt är FT-anslutet, det är ju åkerierna som gör jobbet. Vi riktade först in oss på att få alla företag som ägs av styrelsemedlemmar att gå med, sedan gick vi vidare till de övriga. Processen har gått ganska smidigt tycker jag. En helt avgörande punkt är att vi har haft en person, Gunilla Bråth, som jobbat aktivt mot åkerierna för att hjälpa dem att bli godkända.

Initiativet har ökat samhörigheten bland åkerierna, menar Lars Reinholdsson, där det märks att många är stolta över att vara med. Samtidigt har Fair Transport och kampanjen skapat ett bra läge att också synliggöra de enskilda åkerierna som annars får stå i skuggan.

– Jag tycker vi har ett ansvar att hjälpa de åkerier som går med att synas. Det kan också sporra fler att haka på.

Susanne Falkmar, som ansvarar för affärsområdet ekonomi och administration håller med.

– Många av våra åkerier har aldrig synts i media eller utåt på något sätt, nu har de fått möjligheten.

Många aktörer inom transportbranschen vittnar om att hållbarhetsfrågan har fått en extra skjuts under det senaste året, där den pågående pandemin också gett upphov till funderingar om framtiden. Samtidigt har situationen förstås inneburit att kontakter och dialog fått ske på ett annat sätt än man önskat.

– Det är trist att vi inte har kunnat träffas så som vi vill göra. Jag tror att vi kan få ytterligare skjuts i arbetet och knyta ännu starkare band mellan åkerierna när pandemin är över och det blir enklare att ses.

Vad tycker kunderna då? Jodå, responsen har varit övervägande positiv därifrån också, tycker Lars Reinholdsson.

– De gillar det här. Det finns nog åkerier på andra håll som ser på det vi gör med skräckblandad förtjusning, speciellt när det uppskattas av kunderna. Men vårt mål är att få med alla i det här, inte bara våra egna åkerier. Det kan visserligen vara bra för vår business om andra står kvar på perrongen, men då når vi inte klimatmålen och det är vårt yttersta mål.

Henrik Gustavsson, som ansvarar för affärsområdet logistik, menar att LBC Frakt bland annat kan påverka transportköparna att tänka till i valet av bränsle. Men att responsen förstås kan se olika ut.

– Föreslår vi att en transportköpare ska köpa en transport med biogas så tycker vissa att det är jätteintressant, medan andra inte förstår vad man pratar om.

Ingen behöver göra allt rätt direkt heller, varken transportköpare eller åkeri, menar Lars Reinholdsson.

– Man ska vara ödmjuk. LBC Frakt har inte gjort allt rätt än. Det handlar inte om att visa upp en perfekt yta, utan om att ha en positiv inställning, jobba på och se till att man hela tiden går framåt och blir bättre.

LBC Frakt undersöker nu vilken typ av infrastruktur som skulle behövas i en situation där 20 procent av lastbilarna går på el.

– Hur många laddplatser behövs, var ska de finnas och hur behöver vi organisera vår trafik för att det här ska funka? Idag säljer vi egen diesel och ED95 och har några vanliga laddstolpar, men vår erfarenhet på elsidan är ännu begränsad. Där behöver vi mer kunskap och vi kommer själva behöva se till att det finns infrastruktur för den trafik vi ska köra. Det går inte att vänta på att staten ska göra det, säger Susanne Falkmar.

Det finns heller ingen universallösning för alla situationer, slår Lars Reinholdsson fast.

– Branschen har kommit olika långt inom olika typer av transporter och fordonstyper. Det kommer att finnas väldigt många lösningar bränslemässigt framöver, som funkar olika bra i olika delar av kedjan och i olika typer av transporter. Men man ska vara medveten om att det under de närmsta tio åren kommer att ske lika mycket på det här området som det gjort under hela min tid i branschen.

Sunnemo Åkeri är ett av LBC Frakts största åkerier med 17 fjärrfordon och omkring 30 anställda. Verksamheten består främst av linjetrafik till Stockholm/Mälardalen och transporter av villapellets till hela södra halvan av landet. Christer Friberg är andra generationen åkare som driver företaget och han berättar om hur företaget gått från fem bilar och en omsättning på knappt 9 miljoner 2012 till 17 bilar och omkring 40 miljoner i omsättning när år 2020 summeras.

– Vi kör alla våra transporter genom LBC Frakt. Det börjare 2005 när vi köpte en bil som var ansluten och efter ett tag fick vi frågan ifall vi ville börja köra linjetrafik till Stockholm. Sedan har det bara löpt på och vi har vuxit tillsammans med LBC Frakt.

Christer Friberg beskriver sig som positiv realist. Han gillar förändringen, men ser också att åkerierna ställs inför svåra frågor i och med omställningen.

– Största utmaningen idag är nog körsträckan och tillgången till tankstationer. En gasbil kommer inte riktigt lika långt som en dieselbil, och då kan det vara lite osäkert när det är så glest mellan tankstationerna. Man måste kunna planera en rutt så att man kan tanka utan att behöva köra omvägar. Men jag vill att mina barn och eventuella barnbarn ska ha en bra värld att växa upp i. Därför måste vi ta ansvar.

Att köra för en LBC som tar det här ansvaret gör också att det blir lite lättare för det enskilda åkeriet, menar Christer Friberg.

– Det kan låta hårt att de ska ställa krav på oss, men de är också väldigt stöttande i de här processerna.

Christer Friberg nämner också framtiden och den pågående generationsväxlingen.

– Här tror jag att vi tillsammans med kunderna måste inse att morgondagens anställda har andra krav på en arbetsgivare. Det handlar om hur arbetet ser ut, livspusslet, men också om hållbarhetsfrågan. Ska vi kunna rekrytera så måste vi ta hänsyn till det.

Vad är då nästa stora steg för LBC Frakt? Henrik Gustavsson nämner underleverantörerna.

– En av våra viktigaste punkter för 2021 är att se till att alla våra underleverantörer är anslutna till Fair Transport. Vi jobbar redan med bra underleverantörer där några redan är med och andra har en verksamhet som ligger nära det som Fair Transport står för. Så vi tror att det kommer att fungera bra här också.

Artikeln är tidigare publicerad i Svensk Åkeritidning nr 2 2021.

Foto: Micael Carlsson